Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

E

Bölüm Hakkında

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkların pek çoğu ayaktan tetkik, tedavi ve izlem gerektirmektedir. Bu amaca yönelik olarak düzenlenmiş bulunan polikliniklerimizde Genel Endokrinoloji, Tiroid, Diyabet, Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon, Hipofiz, Adrenal, Metabolik Kemik Hastalıkları alanlarında hizmet verilmektedir. Bu hastalıklar, sağlıkla ilgili riskleri artırmanın yanı sıra yaşam kalitesini önemli derecede bozan kronik hastalıklardır. Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniğinde modern tıbbın tüm olanakları kullanılarak, multidisipliner işbirliği içinde poliklinik ve yatan hasta hizmetleri sunulmaktadır. Diyabet tanı, takip ve tedavisi, konusunda uzman doktor, diyabet hemşiresi ve diyetisyen kadrosu ile yapılmaktadır. Tiroid hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, bilimsel veriler ve uluslararası klavuzlarda verilen bilgiler ışığında, hastalarımıza güncel ve bilimsel hizmet sunulmaktadır. Tiroid hastalıklarının izleminde en değerli tanı incelemelerinden biri olan tiroid ultrasonografi ve gerekli durumlarda ince iğne aspirasyon biyopsisi bölümümüz uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bunun dışında Toksik tiroid nodülü ve Tiroid kanseri tanısı konulduktan sonra hastanemizde tedavi ve takip açısından her türlü tıbbi imkan bulunmaktadır. Gerek cerrahi, gerekse düşük veya yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi deneyimli uzmanlar tarafından hastanemiz bünyesinde yapılabilmektedir. Takip aşamasında da hem klinik, hem de geçerli görüntüleme yöntemleri olan ultrasonografik ve radyoaktif iyot taraması ile sintigrafik olarak tam ve güvenilir takip imkanı bulunmaktadır. Her türlü endokrinolojik tanı testi yapılabilmektedir; Glukoz Tolerans testi, ACTH (Synacthen) Uyarı testi, İnsülin Hipoglisemi testi, Glukoz-Büyüme Hormonu Baskılama testi, Dekzametazon Baskılama testi, Su Kısıtlama Testi, Tuz Yükleme testi, 72 Saatlik Açlık testi, TRH Uyarı testi, GnRH Uyarı testi, Human Koryonik Gonodotropin Testi (Pregnyl testi), CRH Uyarı testi, GHRH Uyarı testi ve gereğinde diğer endokrinolojik tanı testlerinin uygulanması, deneyimli uzmanlarca uygulanmaktadır. Türkiye’nin seçkin girişimsel radyologları eşliğinde İnferior Petrozal Sinüs Örnekleme ile CRH Uyarı testi, Adrenal Venöz Örnekleme ile Aldosteron ve Kortizol değerlendirme testi yapılmaktadır.

Detaylı BilgiB

Eğitim Bilgisi

1997İç Hastalıkları, Ankara Numune Hastanesi
2003Endokrinoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgi Alanları

İnsülin Direnci, Diabetes Mellitus, Obezite, Tiroid Hastalıkları, Erişkin Endokrinoloji Hastalıkları
CV Görüntüle

Sağlık EkibimizS

Güven Hastanesi

Mobil Sitesi - Tüm hakları saklıdır.

Created by HelloWorld