Enfeksiyon Hastalıkları

E

Bölüm Hakkında

Hastalık yapıcı özellikte bir mikrobun vücuda girip yerleşmesi ile oluşan hastalıklara Enfeksiyon Hastalıkları denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bakterilere ve viruslere bağlı olarak ortaya çıkan her türlü ateşli ve bulaşıcı hastalık "Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji "nin ilgi alanıdır. Enfeksiyon Hastalıkları, tüm dünya ülkelerinde tıp teknolojisindeki hızlı gelişmelere rağmen sık görülen, ölümlere yol açabilen hastalık grubu olarak tanımlanır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Mikrobiyoloji laboratuvarı sonuçları ile hastalık arasındaki yorum köprüsünü kurar ve hastaya en iyi hizmetin verilmesini sağlar. Hastane Enfeksiyonları: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır. Personel Sağlığı: Hastane personelini standart önlemler hakkında ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bilgilendirmek ve aşılamak. Poliklinik Hizmetleri: Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması.Başta Hepatit B olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıkların, aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı uygulamasının sağlanması ( Hepatit A, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip, tetanoz,zatürre vs.), hasta ve hasta yakınlarını bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yaygın biçimde eğitmek, bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasını sağlamak. Polikliniğimizde ayrıca; seyahat sağlığı, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve diğer koruma yöntemleri konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir. Klinik Hizmetleri: Gripten menenjite, idrar yolu enfeksiyonlarından hepatitlere, ishaller, besin zehirlenmeleri ve parazit hastalıklarına kadar çok geniş bir hastalık gurubu enfeksiyon hastalıklarının alanına girmektedir. Ayrıca yüksek ateşle seyreden enfeksiyon dışı hastalıkların da ayrım ve değerlendirilmeleri daha sonra hastaların ilgili bölümlere yönlendirilmeleri de enfeksiyon hastalıkları biriminin işlerindendir. Temel ilgi alanlarımız; 1. Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları 2. Üst ve Alt Solunum Yolları İnfeksiyonları 3. Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları 4. İdrar Yolu İnfeksiyonları 5. Kas ve İskelet Sistemi İnfeksiyonları 6. Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları 7. Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem İnfeksiyonları 8. Kardiyovasküler Sistem İnfeksiyonları 9. Döküntülü İnfeksiyonlar 10. Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar 11. Hastane İnfeksiyonları 12. Edinsel İmmun Yetmezlik Sendromu (HIV/AIDS) 13. Antibiyotikler ve antibiyotiklerin doğru kullanımı 14. Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş 15. Bağışıklama-Aşılama 16. Seyahat Sağlığı

Detaylı BilgiB

Eğitim Bilgisi

1998Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

İlgi Alanları

Hastane infeksiyonları ve infeksiyon kontrolü, Vankomisin dirençli enterokoklar, Metisilin dirençli Staphylococcus aureus,İnfektif endokardit, Toplam kalite yönetimi, sağlıkta kalite

Sağlık EkibimizS

Güven Hastanesi

Mobil Sitesi - Tüm hakları saklıdır.

Created by HelloWorld