Obezite ve Metabolik Cerrahi

O

Bölüm Hakkında

Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunu olup son 10 yılda görülme sıklığında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Ülkemizde obezitenin görülme sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0 olup tüm toplumda %30,3 oranında görülmektedir. Aşırı ve yanlış beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri iken genetik, çevresel, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Morbid Obezite; endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Tüm ölümler içerisinde Obeziteye bağlı ölüm oranları %5 ile %13 arasında bildirilmektedir.
Obezitenin Cerrahi Tedavisi

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

 
Günümüzde Laparoskopik cerrahideki gelişmeler ve deneyim artışı ile Morbid Obezitenin tedavisinde düşük komplikasyon riskleri ile aşikar ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayan gastrointestinal cerrahi işlemlerde belirgin bir artış olmuştur. Cerrahi girişimler ile elde edilen kilo kaybı sonucunda obez hastaların büyük bir çoğunluğunda yandaş hastalıkların tamamen ortadan kalkmakta veya gerilemektedir. Geniş serilerle yapılan çalışmalar sonucu Laparoskopik Mide Bypass Ameliyatı (Roux-en-Y veya Mini Gastric Bypass) ve Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatlarının (Vertical Sleeve Gastrectomy) Morbid Obezite hastalarında kilo kaybı ve metabolik bozuklukların düzeltilmesinde en etkili tedavi yöntemleri oldukları gösterilmiştir.
 

Ameliyat Sonrası Dönem

Hastalara ameliyat sonrası dönemde uzman diyetisyen kontrolünde birinci gün sıvı diyet başlanır. İlk on beş günden sonra püre tarzı gıdalar ve 30 günden sonra da katı gıdalara geçilir. Uzun dönem takip sonuçlarına göre beklenen kilo kaybı oranları ilk bir yılın sonunda fazla kiloların %70 ile 80’i arasında olmaktadır.

Bölümümüzden Bilgilendirici Videolar

Dünyada ve Ülkemizde Obezite

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezitenin neden olduğu sağlık

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezite tedavisi nasıl yapılma

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezite Cerrahisinde Temel İlk

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezite nasıl saptanır?

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Detaylı BilgiB

Eğitim Bilgisi

1989Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
1996Uzmanlık Eğitimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2000Research Fellow, University of Madison Wisconsin, USA. Division of Transplantation, Transplant Immunology
2006Honorary Fellow, University of Madison Wisconsin, USA. Division of Transplantation
2010Da Vinci Robotic Surgery Course, Strasburg France
2012ASAN Medical Center, South Korea, Living Donor Liver Transplantation Program

İlgi Alanları

Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu
Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi
İnce Barsak Nakli
Gastrointestinal Cerrahi Onkoloji
Minimally Invasive Kolorektal Cerrahi
Morbid Obezite ve Laparoskopik Gastroesefageal Reflü Hastalığı Cerrahisi
Anorektal Bölge Cerrahisi
CV Görüntüle

Sağlık EkibimizS

Güven

Mobil Sitesi

Created by HelloWorld