Obezite ve Metabolik Cerrahi

O

Bölüm Hakkında

Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunu olup son 10 yılda görülme sıklığında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Ülkemizde obezitenin görülme sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0 olup tüm toplumda %30,3 oranında görülmektedir. Aşırı ve yanlış beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri iken genetik, çevresel, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Morbid Obezite; endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Tüm ölümler içerisinde Obeziteye bağlı ölüm oranları %5 ile %13 arasında bildirilmektedir.

Bölümümüzden Bilgilendirici Videolar

Dünyada ve Ülkemizde Obezite

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezitenin neden olduğu sağlık

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezite tedavisi nasıl yapılma

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezite Cerrahisinde Temel İlk

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Obezite nasıl saptanır?

Prof.Dr. Gökhan Yağcı anlatıyor.

Detaylı BilgiB

Eğitim Bilgisi

1989Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
1996Uzmanlık Eğitimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2000Research Fellow, University of Madison Wisconsin, USA. Division of Transplantation, Transplant Immunology
2006Honorary Fellow, University of Madison Wisconsin, USA. Division of Transplantation
2010Da Vinci Robotic Surgery Course, Strasburg France
2012ASAN Medical Center, South Korea, Living Donor Liver Transplantation Program

İlgi Alanları

Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu
Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi
İnce Barsak Nakli
Gastrointestinal Cerrahi Onkoloji
Minimally Invasive Kolorektal Cerrahi
Morbid Obezite ve Laparoskopik Gastroesefageal Reflü Hastalığı Cerrahisi
Anorektal Bölge Cerrahisi
CV Görüntüle

Sağlık EkibimizS

Güven Hastanesi

Mobil Sitesi - Tüm hakları saklıdır.

Created by HelloWorld