Patoloji

P

Bölüm Hakkında

Laboratuvarımızın amacı; en kısa sürede, en güvenilir tanıyı koymak ve uluslararası standartlara uygun olarak rapor etmektir. Laboratuvarımız, dokuların çıplak göz ile incelendiği makroskopi, teknik işlemlerin yapıldığı rutin histoloji, hücresel düzeyde incelemenin yapıldığı sitopatoloji, gereksinim duyulan durumlarda uygulanan özel histokimya ve standardize edilmiş cihaz aracılığı ile yapılan immünhistokimya boyalarının yapıldığı bölümler ile arşiv, depo ve mikroskopi odalarını içermektedir. Ayrıca ameliyat sırasında, patolojik incelemenin gerektiği durumlarda, cerrahi yöntemin gidişini belirleyen intraoperatif inceleme (frozen section) yapılmakta ve hemen rapor edilmektedir.
Bölüm hakkında devamını oku

Olguların rapor edilmesinde Güven Hastanesi bilgi işlem bölümü tarafından geliştirilen bir yazılım kullanılmakta ve rapor örnekleri elektronik ortamda saklanmaktadır. Raporların ıslak imzalı bir örneği ayrıca arşivlenmekte ve hastaya da bir suret verilmektedir. 

Sitopatoloji kapsamında (hücre örneklerinin incelenmesi), rahim ağzı kanserinde tarama testi olarak kullanılan Pap test, başta tiroid olmak üzere özellikle yüzeyel kitlelere uygulanan ince iğne aspirasyon sitolojisi örnekleri incelenmektedir. Klasik yöntemlere ek olarak sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi ile gerekli durumlarda immünsitokimya ve sitokimya gibi ek boyalar da uygulanmaktadır.

 

Hastaya ait ıslak imzalı rapor örnekleri, parafin bloklar ve preparatlar uygun süre ve ortamda saklanmaktadır. Hastaya ait arşivde saklanan örnekler istemesi durumunda imza karşılığında hastaya teslim edilmektedir. 

Laboratuvar materyali, esas olarak Güven Hastanesinde takip edilen hasta örneklerinden oluşmaktadır. Ancak kurum dışı hastane ve muayenehanelerden gelen örnekler de aynı süre ve titizlikle laboratuvarımızda incelenmektedir. Gerekli durumlarda kurum dışı hekimler ile de iletişime geçilerek fikir alış verişinde bulunulmakta, materyalin rapor edilmesinden hemen sonra rapor faks yolu ile hekime iletilmekte, istemesi durumunda hastaya da elden verilmektedir.

 

Panik tanı kapsamında klinik tarafından öngörülmeyen veya acil tedavi gerektiren tanılar kurum içi ve dışı hekimlere raporun ulaşması beklenmeden telefon ile bildirilmektedir.

Detaylı BilgiB

Eğitim Bilgisi

1994S.B. Ankara Hastanesi Patoloji B.D.

İlgi Alanları

Gastrointestinal sistem patolojisi, karaciğer, pankreas ve biliyer sistem patolojisi, transplant patolojisi, sitopatoloji, dermatopatoloji, tiroid ve meme patolojisidir.
CV Görüntüle

Sağlık EkibimizS

Güven

Mobil Sitesi

Created by HelloWorld