Cardiology

C

About the Department

Kardiyoloji Bölümünde Sunulan Hizmetler

Ankara Güven Hastanesi Kardiyoloji bölümünde sunulan hizmetler aşağıda listelenmiştir.


•      Elektrokardiyografi (EKG)
•      Holter takibi (24 saat EKG kaydı)
•      Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transösofageal)
•      Ambulatuar kan basıncı takibi
•      Egzersiz EKG testi
•      Nükleer Kardiyolojik Çalışmalar
•      Kalp pili ve Kardiyoverter Defibrilatör (ICD)
•      Endotel fonksiyon testleri


Kateterizasyon Laboratuvarı


Hastanemizde teşhis ve önleyici kardiyolojiye ilave olarak; uzun yıllardan beri koroner arter hastalığının teşhisi ve tedavisi yapılmaktadır. Merkezimizde, yılda ortalama 5000 adet anjiyografik ve invazif prosedür yapılmaktadır. Hastanemizin laboratuarında uzman doktorlar, koroner arter hastalıklarının tedavisinde; balon anjiyoplasti, stent implantasyonu, lazer anjiyoplasti, aterektomi ve rotablatör gibi tedavi ve teşhis imkanları sunabilmektedirler.


Ankara Güven Hastanesi; kalp kapak bozuklukları, pulmoner arter hastalıkları, konjenital kalp hastalıklarında tanı ve tadavi hizmetleri vermektedir. Uzun yıllardan beri, yüksek miktarlarda kardiyak kateterizasyonun başarı ile uygulandığı merkezimiz, aynı zamanda mitral ve diğer kapak bozukluklarının balon valvüloplastisi gibi özellik gerektiren tedavileride yapmaktadır.


Ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde, Ankara Güven Kardiyoloji merkezi, en son medikal yeniliklerin takibinde liderdir. Kalıcı kalp pili ve kardiyoverter defibrilatör (ICD) implantasyonları, yıllardan beri merkezimizin deneyimli doktorları tarafından uygulanmaktadır. Merkezimizde başarıyla uygulanan elektrofizyolojik çalışmalar ile aritmilerin mekanizmasının tayin edilmekte ve “ablasyon” olarak bilinen oldukça güvenilir bir metot ile elimine edilmektedir.
 

Bölümümüzden Bilgilendirici Videolar

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld