General Surgery

G

About the Department

Endokrin ve Meme Cerrahisi

Meme hastalıklarına tanısal yaklaşım ve tedavi yöntemlerinin tartışılması Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi’nin çalışma prensipleri şu şekilde özetlenebilir:

1. Meme kanseri taraması (Hiçbir şikayeti olmayan kadınların belli aralıklarla takiplerinin yapılması).
2. Meme kanseri gelişimi açısından yüksek riskli hastaların tanınması, takipleri ve risk azaltıcı tedavilerin tartışılması.
3. Meme kitlelerinin ayırıcı tanısının yapılması.
4. Meme kitle ve lezyonlarının en uygun biyopsi yöntemleri (iğne biyopsileri, tel ile işaretleme, radyoaktif madde enjeksiyonu ile lokalizasyon-ROLL) ile değerlendirilmesi. 
5. Meme kanseri tedavisinde hasta için en uygun tedavi yaklaşımlarının hastalarla tartışılması ve modern cerrahi yaklaşımlar ve uygulanabilirlikleri hakkında hastaya bilgi verilmesi (meme koruyucu cerrahi, sentinel lenf nodu biyopsisi teknikleri, meme dokusunun hepsinin alınmasının gerektiği durumlarda yeniden meme kütlesi oluşturulması anlamına gelen meme rekonstrüksiyonu-onkoplastik meme cerrahisi). 
6. Meme kanseri hastalarının takibi ve takip sırasında ortaya çıkabilecek olan kolda şişlik (lenfödem), vb problemlere yönelik destek tedavilerinin verilmesi.

Endokrin Cerrahi tanımı vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. İç salgı bezi demek salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezler anlamını taşır. Bu başlık altında sıklıkla incelenen iç salgı bezlerine ait hastalıklar tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroid kanseri, vb.), paratiroid bezi hastalıkları (tek bir bezde adenom, bütün bezlerde büyüme-hiperplazi, vb.) ve adrenal (böbrek üstü) bezi hastalıklarıdır. Bu organlara ait hastalıkların cerrahi tedavisinde son on yılda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Laparoskopik yaklaşımlar, minimal invaziv girişimler ve radyoaktif madde işaretlemesi ile yapılan cerrahi girişimler bu grup hastalarda operasyon başarısını artırmakta ve ameliyat sonrası dönemi daha konforlu hale getirmektedir.

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Gastroenteroloji Cerrahisi bölümünde bir Gastroenteroloji Cerrahisi ve bir Transplantasyon ve Hepato Pankreato Bilier Cerrahisi uzmanı hizmet vermektedir.
Gastroenteroloji Bölümü ile ortak konsey çalışmaları yaparak hastaya en doğru tanı ve tedavi sağlanmaktadır. Gastroenteroloji Cerrahisinde;
•    Özefagus ve mide-duodenum ve ince bağırsaklara ait benign ve malign hastalıkların tetkik, teşhis ve güncel cerrahi tedavileri,
•    Hepato Pankreato Bilier Cerrahi’de karaciğer, pankreas, dalak, safra kesesi ve safra yollarının iyi ve kötü huylu hastalıklarında her türlü tetkik, teşhis ve güncel cerrahi girişimleri,
•    Kolorektal Cerrahi’de kalın bağırsaklar ve son bağırsağın (Rektum) iyi ve kötü huylu tümörleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları (chron, ülseratif kolit), anal ve perianal hastalıklar konularında tetkik, teşhis ve güncel cerrahi uygulamalar yapılmaktadır.

Yemek borusundan anüse kadar tüm sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavileri en iyi, Morbilite ve Mortalite oranları dünya standartları ile karşılaştırılabilir bir şekilde uygulanmaktadır.
Laparoskopik Kolesistektomi başta olmak üzere laparaskopik cerrahi girişimlerde ekibimiz tarafından uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi

Görüntüleme teknikleri ve cerrahi aletlerdeki gelişmeler, karın ile karın içi hastalıklarının tanı ve tedavisinin laparoskopi yöntemi ile yapılabilme olanağını sağlamıştır.
Hastanemizde laparoskopi ile safra kesesi hastalıkları, hiatus hernisi (mide fıtığı), kalın ve ince bağırsaklar, apendiks hastalıkları tedavi edilmekte ve tanısal amaçlı (diagnostik) laparoskopi de yapılmaktadır. 

Damar Cerrahisi

Damar Cerrahisi bölümü; 2005 yılından bu yana özellikle  varis tedavisi, abdominal aort anevrizmalarında cerrahi ve endovasküler tedavi, karotis arter cerrahisi , renal ve mezenterik  arter cerrahisi ve diğer tıkayıcı damar hastalıklarının tedavilerini yapmaktadır. Hastanemizde damar hastalıklarının tanı ve tedavisini gerçekleştirebilecek teknik olanaklar bulunmaktadır. renkli dopler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografik anjiografi(BTA), manyetik rezonans anjıografi (MRA) ve dijital substractıon anjiografi (dsa) İLE sizlere kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. hastanemiz damar cerrahisi kliniği, gereksiz cerrahi girişimlerden özenle uzak durmaktadır.  hastalarına damar hastalıklarında koruyucu ve önleyici yöntemleri dikkatle uygulamaktadır. Güven Hastanesi Damar Cerrahisi bölümü güvenle ilk başvurabileceğiniz ya da yeni görüş alabileceğiniz bir merkezdir.

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld