Obesity and Bariatric Surgery

O

About the Department

Obezitenin Cerrahi Tedavisi

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

 
Günümüzde Laparoskopik cerrahideki gelişmeler ve deneyim artışı ile Morbid Obezitenin tedavisinde düşük komplikasyon riskleri ile aşikar ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayan gastrointestinal cerrahi işlemlerde belirgin bir artış olmuştur. Cerrahi girişimler ile elde edilen kilo kaybı sonucunda obez hastaların büyük bir çoğunluğunda yandaş hastalıkların tamamen ortadan kalkmakta veya gerilemektedir. Geniş serilerle yapılan çalışmalar sonucu Laparoskopik Mide Bypass Ameliyatı (Roux-en-Y veya Mini Gastric Bypass) ve Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatlarının (Vertical Sleeve Gastrectomy) Morbid Obezite hastalarında kilo kaybı ve metabolik bozuklukların düzeltilmesinde en etkili tedavi yöntemleri oldukları gösterilmiştir.
 

Ameliyat Sonrası Dönem

Hastalara ameliyat sonrası dönemde uzman diyetisyen kontrolünde birinci gün sıvı diyet başlanır. İlk on beş günden sonra püre tarzı gıdalar ve 30 günden sonra da katı gıdalara geçilir. Uzun dönem takip sonuçlarına göre beklenen kilo kaybı oranları ilk bir yılın sonunda fazla kiloların %70 ile 80’i arasında olmaktadır.

Bölümümüzden Bilgilendirici Videolar

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld