Organ Transplantation Center

O

About the Department

Karaciğer Nakli Hazırlık, Ameliyat ve Ameliyat Sonrası Dönem Hakkında Merak Ettikleriniz

Nakil için gereken organı nerden bulacağız?

Karaciğer nakli gereken hastaları için iki ana verici bulma yolu mevcuttur. Hastalar, ya bir karaciğer nakil merkezinin kadavra listesine kaydolup kendileri için uygun bir kadavra karaciğer grefti çıkmasını bekleyecekler ya da kan grubu uyumlu gönüllü akrabalarından parça karaciğer alacaklar. Akraba olmayan kişilerden organ alan hastalar da vardır ancak bu nakil işlemi her ilde kurulmuş “etik kurul”ların onayını ile gerçekleşebilmektedir.

Canlı verici adayında aranan kan grubu ve akrabalık ilişkisi uyumundan ne anlaşılmaktadır?

Akrabalık ilişkisi:

Canlı karaciğer verici adayının 4. dereceye kadar kan ve kayın akrabaları yasal verici adayı olabilir. 

 

Hastanın,

 

Annesi, babası, çocuğu

1. derece

Kardeşi, dedesi, ninesi, torunu

2.derece

Amca, hala, dayı, teyze ve kardeşlerinin çocukları –yeğenler-

3. derece

3.derecedeki akrabaların çocukları

4.derece

 

olarak kabul edilir.

Hastanın 2 yıldan daha uzun evli olduğu eşi doğal verici adayıdır.

Kan grubu uyumu:

Verici ve alıcı arasında kan grubu uyumu bulunmalı. Karaciğer naklinde yalnızca kan grubu uyumu aranır. Doku uyumu veya Rh uyumu aranmaz. Verici ve alıcı aynı kan grubundan olabileceği gibi farklı kan grupları arasında da uyumlu nakiller yapılabilir. Örneğin kan grubu 0 olan bir verici, alıcının kan grubu ne olursa olsun ona karaciğer verebilir. Aynı şekilde kan grubu AB olan bir alıcı, vericinin kan grubu ne olursa olsun ondan karaciğer alabilir. Uyumlu kan grupları aşağıda sıralanmıştır. Bu listeye bakarak kimlere karaciğer verebileceğinizi görebilirsiniz.

 

Verici

0

Alıcı

0, A, B, AB

Uygun

Verici

A

Alıcı

A veya AB

Uygun

Verici

B

Alıcı

B veya AB

Uygun

Verici

AB

Alıcı

Yalnızca AB

Uygun

Kadavra listesine kaydolmak için ne yapılabilir?

Karaciğer nakil merkezine başvuran hastalara nakil gerekip gerekmediği araştırılır. Karaciğerdeki hasarın geri dönüşümsüz olması ve zaman içinde karaciğer kapasitesinin yaşamsal ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmesi karaciğer naklini gerektirir. Bu konu aydınlatıldıktan sonra hastanın böyle bir ameliyatı kaldırabilecek durumda olup olmadığı araştırılır. Genel sağlık durumunun yanı sıra hastanın vücudunun anatomik olarak da nakil için uygunluğu önemlidir. Örneğin ana damarların durumu, daha önce geçirilmiş ameliyatların varlığı gibi. Bu aşamalardan geçen alıcı adayı o merkezin kadavra bekleme listesine eklenir. Sağlık Bakanlığının kontrolünde olan ve bilgisayar ağı üzerinden çalışan bu sistemde, hastalar kan gruplarına ve hastalıklarının ağırlıklarına göre yukarıdan aşağı sıralanır.

Hazırlık için neler yapılıyor?

Kan ve radyolojik çalışmalar ile başlayan ve ilgili bölümlerin konsültasyonları ile devam eden bir süreçtir. Özellikle kalp, akciğer ve böbreğin durumu önemlidir. Hastada aktif bir enfeksiyon odağı bulunmamalıdır. Çürük dişler bile burada sorun olabilir. Karaciğer kanserine bağlı bir nakil düşünülüyorsa karaciğerin dışında bir yayılımın bulunup bulunmadıği araştırılır.

Canlı verici hazırlığında neler yapılıyor?

Canlı vericinin sağlığı herşeyden önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bir bireyin gönüllü olarak bir dizi risk aldığının bilincinde olan transplant ekibi, alıcıların değerlendirilmesi ve kabulünde kılı kırk yaracaktır. Her gönüllü kişinin canlı organ vericisi olması mümkün değildir. Örneğin, çok istemesine rağmen bir anne çocuğuna karaciğerinin bir parçasını veremeyebilir. Bu kendisindeki bir sağlık problemi olabileceği gibi, damar veya safra yolu anatomisi buna imkan vermiyor olabilir. Bazen hastaya gidecek bazen de veren kişide geride kalacak karaciğerin miktarı yetersizliği neden olarak karşımıza çıkar.

Verici adayı olan kişi 18 yaşını bitirmiş (tercihen 55 yaşından ileri olmamalı) ve vücut kitle indeksi (VKİ: kilo/boy2) 30’un altında olmalı. Ayrıca, verici adayında; Hepatit B veya C öyküsü olmamalı, HIV enfeksiyonu, aktif olarak alkol kullanımı ve yoğun alkol tüketim, uyuşturucu kullanımı (özellikle damar yolu ile ), tedavi altında psikiyatrik bir hastalığı ve yakın zamanda bir kanser öyküsü bulunmamalı.

Canlı vericinin riskleri nelerdir?

Her büyük karaciğer cerrahi ameliyatı sırasında ve sonrasında görülebilen komplikasyonlar burada da gelişebilir. Kanama, cerrahi alan enfeksiyonu, safra kaçağı veya safra yolu darlığı, damar tıkanması bunlar arasında sayılabilir. Ender de olsa tekrar ameliyat ya da işlem gerekebilir.

Karaciğer kendi yenileyebilen bir organdır. 3-4 hafta sonra geride kalan karaciğer parçası büyüyerek eskisine yakın bir büyüklüğe erişir.

Geride kalan karaciğer parçasının sınırda olduğu durumlarda, birkaç gün karında sıvı oluşması (assit), bilirubin değerlerinde yükselme olabilir. Çoğu bir sorun yaratmadan normale döner.

Sağ akciğer boşluğunda sıvı birikimi de sık olmasa da karşılaşılabilen bir durumdur ve genelde kendiliğinden geriler, ender olarak da kataterle aspire edilmeyi gerektirebilir.

Alınacak parçaya göre risk değişir. Sol karaciğerin alınmasındaki komplikasyon gelişme riski sağ karaciğerin alınmasına göre daha azdır. Bu ameliyatlardaki hayati risk dünyadaki tüm serilere bakıldığında 400 de 1 (% 0.25 ) kadardır. Bu riskin özellikle kilolu (VKI≥30), sigara ve doğum kontrol ilacı kullanan bayanlarda belirginleştiği görülmüştür. En sık neden, bacaklarda oluşan pıhtılardır.   

 

Kadavradan  karaciğer naklinde alıcıdaki cerrahi işlemler nasıl ilerler?

Alıcı nakli 3,5-4 saate bitebileceği gibi 18-20 saat süren ameliyatlar da vardır. İçerde ne ile karşılaşılacağını önceden bilmek mümkün değildir. Örneğin, karın icinde yoğun varisleri olan, ana damarlarında tıkanması bulunan, ileri derecede pıhtılaşma sorunu olan, daha önce ameliyatlar geçirmiş düşkün hastalarda hem hastalıklı karaciğerin çıkarılması zor ve kanamalı olmakta, hem de yeni gelen karaciğerin takılması işlemi sancılı ve uzun olmaktadır. Fırtınalı bir ortama nakledilen yeni karaciğerin kendini toplaması, çalışmaya başlaması gecikmekte ve bazen hiç çalışmayabilmektedir. Karaciğer, kanın pıhtılaşması için gereken elemanları ürettiği için çalısmayan karaciğer kanın sürekli sızması ve kaybedilmesi anlamına gelir. Ne kadar çok kan verilirse, ameliyat sonrası da akciğer sorunları o kadar artar ve bir kısır döngüye girilir. Bu nedenle cerrahlar, hastaların henüz nisbeten iyi oldukları dönemlerde bu ameliyata girmelerini tercih ederler. İyi durumda bir hastanın karaciğerinin, yeterli hacimde ve sağlıklı bir yeni karaciğerle değiştirilmesi son derece rahat bir ameliyat süreci, hızla iyileşme ve erkenden taburculuk demektir.

 

Nakil işlemi, hastalıklı karaciğerin çıkarılması ile başlar. Çıkarılan karaciğerin yerine konacak olan yeni karaciğerin tam ya da parça olmasına göre cerrahi teknik değişebilir ancak böbrek naklinden farklı olarak karaciğer naklinde yeni karaciğer eskisinin boşalttığı yere konur.

Karaciğere 2 damar sayesinde kan gelir. Bunların ilki, sindirim sisteminin kanını karaciğere ulaştıran damardır ki buna ‘portal ven’ denir. Diğeri de aortadan gelen oksijeni yüksek kanı taşıyan atardamar yani ‘hepatik arter’dir. Ayrıca, karaciğere girip işlem gördükten sonra çıkarak kalbe dönen kanın taşındığı toplar damarlar vardır ve bunlara ‘hepatik venler’ denir. Karaciğer içinde damarlara benzer bir başka yapı daha vardır. Bunlar safra yollarıdır. Karaciğerin üretimi olan safranın karaciğerden barsağa taşınma görevi ‘ana safra yolu’na aittir. Kısacası, eskisinin çıkarılıp yenisinin takılması işlemi, yukarıda saydığımız damarlar ve safra yolunun tek tek bağlanıp kesilmesi ve tekrar yenileri ile karşı karşıya getirilip dikilerek birleştirilmesini gerektirir.

Herkesin damar ve safra yolu yapısı birbirinden farklı olduğundan, damarlarda çap uyumsuzlukları, pıhtı ile tıkanmış olma riski, damar duvarında yapısal bozukluklar, damarın kullanılamaz halde olması gibi ciddi sorunlarla her an karşılaşmak mümkündür. Bunlar yeni karaciğeri ve doğal olarak da hastayı riske sokan konulardır.

 

Canlıdan bir parça karaciğerin alınması nasıl mümkün oluyor?

Karaciğer, herbiri kendine ait atardamar, toplar damar ve safra yolu olan 8 parçadan oluşmuştur. Bebekler için tek bir parçası bile yetebilirken, erişkinlere nakil gerektiğinde 3 ya da 4 parçaya ihtiyaç vardır. 3 parça denilince sol karaciğerin, 4 parça denilince de sağ karaciğerin alınacağı anlaşılır.

Sağ karaciğer, toplam karaciğer hacminin %60-65’ini, sol karaciğer %35-40’ını, çocuklarda tercih edilen sol yan karaciğer parçası da %15-20’sini kaplar.

Bütün hesaplamaların ameliyattan önce yapıldığı bir süreçten sonra alıcıya gidecek ve vericide geride kalacak karaciğer parçalarının yaklaşık hacimleri bilinerek ameliyata başlanır. Alacak olan hasta 60 kg nin üzerinde ise genelde sağ karaciğer parçası, 60 kg nin altında ise sol karaciğer parçası tercih edilebilir.

Alınan karaciğer parçası gittiği yerde, kalan parça da kaldığı yerde 3-4 hafta sonra büyümüş ve boşluğu doldurmuş olarak bulunur. 

Bu ameliyat yaklaşık 2-3 saat sürmektedir. Genelde kan verilmesini gerektirmez. Yine de %0,2 olan ölüm riski vericiye çok iyi anlatılmalıdır.

 

Canlı vericilerin takibinde neler önemlidir?

Hastaların ameliyat sonrası erkenden ayağa kaldırılıp yürütülmesi istenir. Bu, bacaklarda pıhtı oluşmasını ve oradan akciğere pıhtı atıp hastanın hayatını riske sokmasını önleyen en önemli hamledir.

Normal şartlarda birkaç gün içinde karnındaki plastik borudan kurtulan vericiler, 4-7 gün içinde taburcu edilirler. Yaralarına dikkat etmeleri, 6 ay ağır iş yapmamaları tavsiye edilir.

Her büyük cerrahi ameliyattan sonra olduğu gibi, kanama, cerrahi alan enfeksiyonu, akciğerde zatürre gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu açıdan, gerekli önlemler alınır ve tedaviler yapılır. Karaciğerin kesilen yüzeyinden safra kaçağı gelişebilir. Genelde sınırlı bir sorun olarak kalır ancak az bir hastada birikintinin boşaltılması için dışardan içeriye ince bir plastik boru yerleştirilmesi gerekebilir.

Bir diğer yakın takip edilen şey, kalan karaciğerin sorunsuz çalışıp çalışmadığıdır. Hastanın sararması, idrarının koyulaşması ameliyat sonrası bir süre görülebilen ancak hızla düzelen bir durumdur ve öyle olmalıdır. Uzaması veya giderek artması sorun olabileceğinin sinyali sayılır.

 

Alıcının takibi nasıl yapılır?

Ameliyat sonrası erken dönemde cerrahiye ait problemler görülebilir. Hasta bu dönemde zaten ya yoğun bakımlarda ya da serviste yakin takip altındadır.

Vücut, yabancı olarak gördüğü yeni karaciğeri itip atamak isteyecektir. Bunu olmaması için ilaç kullanan hastalarda bu ilaçlarin kandaki düzeyleri aralıklı olarak ölçülerek gerekli azaltma ve coğaltmalar yapılır. Bu ilaçlar iki tarafı kesin bir kılıç gibidirler. Az gelirse karaciğer reddelirken, çok gelirse böbrekler bozulmaya başlar. Bu yüzden yakın takip şarttır.

Yukarıda bahsedilen ilaçlar hastaları enfeksiyona yatkın hale getirir. Bu nedenle enfeksiyon gelişmesi açısından uyanık olmak gerekir. Ateş, kanda beyaz küre yüksekliği gibi durumlarda enfeksiyon odağı taraması yapılmalıdır.

Eve çıktıktan sonra belli aralıklarla hastaneye davet edilen hastaların genel muayeneleri ve kan alımları yapılır. Sonuçlar değerlendirilerek tedavi düzenlemeleri, gerekirse yatarak tedavileri planlanır.

 

Takip sürecinde iletişim en önemli konudur. Hastalar hastaneden ilk taburculukları sırasında takipleri ve ilacları konusunda bilgilendirilir. Daha sonrasında kendilerinde gelişen önemli değişiklikleri ekibe bildirmekte tereddüt yaşamamalıdırlar.

Böbrek Nakli Hazırlık, Ameliyat ve Ameliyat Sonrası Dönem Hakkında Merak Ettikleriniz

Kronik böbrek hastalığı nedir?

Kronik böbrek hastalığı gerek beraberinde getirdiği başka hastalıklar, gerekse yaşam süresini kısaltması nedeniyle önemli bir sağlık problemidir ve tedavisinde olumlu etkilerinden dolayı böbrek nakli ilk seçilecek tedavi yöntemidir. Diyalizle kıyaslandığında yaşamı 2 kat arttıran bir yöntemdir . Böbrek nakli kadavra kaynaklı ve canlı verici kaynaklı olmak üzere 2 türlü yapılmaktadır.

 

Kimler canlı verici olabilir?

Ülkemizde canlı vericili böbrek nakli için;  yasal olarak  18 yaşını bitirmiş, akıl sağlığı yerinde herkes böbrek vericisi olabilir.  4. Dereceye kadar akrabalar ki anne baba kardeş bunların çocukları ,amca hala teyze ve bunların çocukları ile aynı şekilde  eşin saydığım şekilde akrabaları böbrek vericisi olabilir.  Aynı şekilde arada maddi çıkar ilişkisi olmayan  böbreğini bağışlamak isteyen kişiler de sağlık bakanlığınca belirlenmiş  etik kurullar tarafından onay alınmak kaydıyla, böbrek vericisi olabilirler.

 

Kadavradan böbrek nakli

Kadavra böbrek nakli için ise organ nakli merkezimize başvurup, gerekli tetkikler yapılıp, ulusal kadavra listesine alınıyorsunuz ve adil bir şekilde bu kaynaktan  yararlanıyorsunuz . Genç ya da yaşlı olmanız kadavra böbreğin çıkma şansını azaltmıyor.  Maalesef ülkemizde yeterli organ bağışı olmadığı için, bekleme listeleri her geçen gün artmaktadır.

 

Canlı vericili böbrek naklinin avantajları var mı?

Canlı vericili böbrek naklinin kadavra nakillere üstünlüğünü şöyle sıralayabiliriz

1. Kısa ve uzun dönem böbrek işlevinde  daha iyi sonuç

2. Böbrek erkenden çalışmaya başlar

3. Nakil sonrası kullanılan immun baskılayıcı ilaçları daha  düşük yoğunlukta kullanma

4. Kadavradan nakil olmanın getirdiği huzursuzluktan sakınma

5. Kadavra organ için uzun süre beklemekten kurtulma

6. Daha planlı ve organize operasyon yapılması

 

Kimler böbrek vericisi olamaz?

Canlı böbrek vericilerinde, kanser hastalığı, şeker hastalığı, aids, hamilelik, ciddi aktif enfeksiyon, ciddi kalp hastalığı olmamalıdır. Böbrek vericisi olanların en büyük korkusu şimdi böbreğimi verirsem sonradan bir sağlık problemi yaşar mıyım endişesidir.  Yapılan birçok araştırmada,  böbrek vericilerinde sağlık yönünden genel nüfusa göre ek bir sorun yaşamadıkları tespitidir.

 

Böbrek nakli için kan grubu uyumunun önemi nedir?

Böbrek nakli için kan grubu uyumu önemlidir. Kan transfüzyonundaki genel prensipler böbrek nakli içinde geçerlidir. Yani O grubu genel verici, AB grubu genel alıcıdır. Böbrek nakli için kan grubu uyumsuz nakillerde yapılabilmesine rağmen bu nakil türünün gerek maliyet yüksekliği, gerekse ilk 14 günde nakledilen böbreğin reddi olaylarının sık görülmesinden ötürü kan grubu uyumlu nakiller tercih nedenidir.

 

 Alıcı ve vericinin kan gruplarında Rh faktörü önemli midir?

Kan grubu uyumunda Rh faktörünün negatif ya da pozitif olmasının bir önemi yoktur. Ayrıca şunu da belirtmek isterim; kan grubu uyumsuz olan alıcı verici durumlarında çapraz nakil yapılmaktadır.

 

Nedir çapraz nakil:

Akrabalarından kan grubu uyumu olmayan hastalara uygulanan bir yöntemdir . Kan grubu uygun olmadığı halde yakınına böbrek vermek isteyen vericiler merkezimize başvurmakta aynı durumda olan başka çiftlerle karşılıklı böbrek değişimi yapmaktadır. Örneğin kan gurubu B olan alıcının A OLAN VERİCİSİ VAR  bu kan grubu uyumsuz anlamına gelir diğer bir çiftinde alıcı A VERİCİ B BU DURUMDA HER İKİ ÇİFT KARŞILIKLI BÖBREK VEREBİLİRLER. Burada belirtmem gereken bir noktada;  kan grubu 0 veya AB olan alıcıların, çapraz nakil listelerine alınmasının mümkün olmadığıdır.  Yine belirtmem gereken bir noktada çapraz nakillerde akrabalık ilişkisi olmadığından etik kurul onayı gerektiğidir.

 

Doku uyumu gerekli midir?

Kadavra kaynaklı organ nakillerinde doku uyumu önemliyken canlı vericili böbrek nakillerinde doku uyumu düşünüldüğü kadar önemli değildir. 6 da 5 doku uyumu ile hiç doku uyumu olmayan böbrek nakillerinin başarısı aynıdır.

 

Özel Ankara Güven Hastanesi Organ Nakli Merkezimize Başvurduğunuzda,

Ankara Güven Hastanesi Organ Nakli Merkezimize  başvurduğunuzda,  kan grubu uyumuna bakılır ardından verici ile alıcı arasında lenfosit cross match denilen alıcı ve verici kanları karşılaştırılır.  Alıcının kanıyla vericinin böbreği arasında reaksiyona girebilecek antikor varlığı araştırılır sonuç negatifse, diğer aşamalara geçilir + ise, alıcıda tedaviye başlanıp operasyon başka zamana ertelenir.  Hazırlık aşaması 2-3  gün gibi kısa zamanda yapılmaktadır.  Alıcı ve vericide kan tetkikleri, görüntüleme yöntemleri kullanarak ve kardiyoloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, psikiyatri gibi konsültasyonlar yaparak hastaların en sağlıklı şekilde operasyona hazırlığını yapıyoruz. Vericinin bilmesi gereken önemli bir hususta, tetkiklerin herhangi bir aşamasında  böbreğini vermekten vazgeçebileceğini bilmesidir. Alıcı içinde birtakım kan ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak olası sorunlar ekarte edilmektedir.

 

Böbrek transplantasyonu için bekleyen hasta populasyonu giderek yaşlanmaktadır 1991 de adayların %29'u 50 yaş üzerindeyken 2011'de %62'si 50 yaş üzerindedir. Buda kardiyovasküler olayların görülme riskini artırmaktadır. Bu yüzden gelen yaşlı hastalara kardiyolojik açıdan daha ayrıntılı muayene yapmaktayız.

 

Kimler böbrek nakil olamaz?

Böbrek nakli olmayacak hasta hemen hemen yoktur diyebiliriz. Kesin yapılamayacak grup,  kontrolsüz kanser ve aids hastalığıdır. Ayrıca birçok kanser kontrol altına alındıktan sonra bekleme süreleri sonrasında nakil olabilir.

 

Preemptif transplantasyon?

 

Henüz diyalize girmemiş son dönem böbrek hastalığı olup, kreatinin klirensi yani böbreğin süzmesi dk 15 ml altında olan hastalara  diyalize girmeden böbrek nakli yapılmasıdır ki bu tür nakillerde böbreğin yasam ömrü daha da artmaktadır. Preemptif hastalara kadavradan böbrek nakli yapılmadığınıda belirtmek gerekir. Sadece canlı vericili böbrek nakli yapılmaktadır.

OPERASYON

Gerekli tetkik ve konsultasyonlar sonrası organ nakli konseyi toplanır hasta değerlendirilir ve herhangi bir engel yoksa operasyon kararı verilir. Anestezi ekibimiz hastaları operasyon öncesi hazırlamakta, heyecanlarını korkularını yenmek için yardım etmektedir. Böbrek verici ameliyatı laparoskopik ya da açık yöntemle  yapmaktayız ameliyat 1-2 saat sürmekte ve çıkarılan böbrek başka bir salonda hazırlanan alıcının sağ yada sol kasığına  takılmaktadır. Hastanın kendi böbreği özel durumlar dışında çıkarılmamaktadır. Alıcı ameliyatı da 2-3 saat sürmektedir. Aksi bir durum olmadığı sürece hastaların çoğu ameliyattayken idrar çıkarmaktadır ve bizim içinde en değerli an bu andır.

Böbrek Nakli Sonrası Takip

 

Ameliyat sonrası, verici, hastanede ortalama 3-4 gün, alıcı 7-10 gün kalmaktadır. Bu esnada hastalar yakın takip edilmekte olabilecek sorunları çözmek üzere birçok branşta uzman doktor ve hemşirelerimiz yanıbaşınızda olmaktadır. Diyetisyenimiz sizi beslenme konusunda aydınlatacak, ilaçların kullanımı yapılacak egzersizler konusunda size yardımcı  olacak profesyonel ekibimizi yanıbaşınızda bulacaksınız. Verici 2 hafta sonra sosyal hayatına dönmekte, hafif işler için 4-6 hafta, ağır işler içinse 6-8 hafta sonra işine dönebilir.

 

Alıcı taburcu edildikten sonra özellikle ilk 3 ay hasta için  ve bizim için önemli bir süreçtir. Hasta bu dönemde yoğun immunsupresif tedavi aldığından yakın takibi gerekmekte olup, haftada 1 hastanın kontrole gelmesi gerekir. Kana kana su içebiliyorsunuz, artık eskisi gibi sıkı bir diyetiniz yok, haftada 2-3 kez bir yere bağlı kalıp hayattan kopmak yok artık .

Bölümümüzden Bilgilendirici Videolar

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld