Pathology

P

About the Department

Bölüm hakkında devamını oku

Olguların rapor edilmesinde Güven Hastanesi bilgi işlem bölümü tarafından geliştirilen bir yazılım kullanılmakta ve rapor örnekleri elektronik ortamda saklanmaktadır. Raporların ıslak imzalı bir örneği ayrıca arşivlenmekte ve hastaya da bir suret verilmektedir. 

Sitopatoloji kapsamında (hücre örneklerinin incelenmesi), rahim ağzı kanserinde tarama testi olarak kullanılan Pap test, başta tiroid olmak üzere özellikle yüzeyel kitlelere uygulanan ince iğne aspirasyon sitolojisi örnekleri incelenmektedir. Klasik yöntemlere ek olarak sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi ile gerekli durumlarda immünsitokimya ve sitokimya gibi ek boyalar da uygulanmaktadır.

 

Hastaya ait ıslak imzalı rapor örnekleri, parafin bloklar ve preparatlar uygun süre ve ortamda saklanmaktadır. Hastaya ait arşivde saklanan örnekler istemesi durumunda imza karşılığında hastaya teslim edilmektedir. 

Laboratuvar materyali, esas olarak Güven Hastanesinde takip edilen hasta örneklerinden oluşmaktadır. Ancak kurum dışı hastane ve muayenehanelerden gelen örnekler de aynı süre ve titizlikle laboratuvarımızda incelenmektedir. Gerekli durumlarda kurum dışı hekimler ile de iletişime geçilerek fikir alış verişinde bulunulmakta, materyalin rapor edilmesinden hemen sonra rapor faks yolu ile hekime iletilmekte, istemesi durumunda hastaya da elden verilmektedir.

 

Panik tanı kapsamında klinik tarafından öngörülmeyen veya acil tedavi gerektiren tanılar kurum içi ve dışı hekimlere raporun ulaşması beklenmeden telefon ile bildirilmektedir.

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld