Radiology

R

About the Department

Girişimsel Non-vasküler/Vasküler Radyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji

Girişimsel Radyoloji, görüntüleme yöntemleri eşliğinde özel malzemeler ve teknikler kullanarak, normal yapılara en az zarar vererek tedavi etmeyi hedefler. 

Non-vasküler radyolojik yöntemlerleperkütanbiopsiler, ince iğne aspirasyon biyopsileri, bilierstentleme, nefrostomivb işlemler yapılmaktadır. 

Vasküler Girişimsel İşlemler balon anjioplasti, stent yerleştirilmesi, tromboliz, trombektomivb işlemleri içermektedir. 

Hastanemizde Girişimsel Nöroradyolojik Yöntemler ile beyin anevrizmaları, arteriovenözmalformasyonlar, intrakranial fistüller, tümör embolizasyonları, karotid ve vertebral arter stentlemeleri, endovasküler akut inme tedavileri başarıyla uygulanabilmektedir. 

Bu işlemlerin en az riskle yapılabilmesi için tüm opsiyonları ile kurulmuş biplananjiografi cihazımızmevcuttur ve bu alanda deneyimli bir ekip hizmet vermektedir. 

Uygulamalarımız ve detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız.

PET/BT

PET/BT radyoaktif işaretli şekerin vücutta dağılımını inceleyerek hastalıkları araştıran ileri bir görüntüleme yöntemidir. Görüntülemede kullanılan radyoaktif maddenin yarılanma süresi çok kısadır. (Yaklaşık 110 dakika) Test için kullanılacak madde miktarı randevu saatlerinize göre ayarlanmış olduğundan gecikmeniz durumunda testiniz gerçekleştirilemeyebilir. Bu nedenle randevu saatinize uymaya özen gösteriniz.

Test ön hazırlık gerektirdiğinden sizin için temin edilen radyoaktif maddenin başka bir hasta için kullanılması mümkün olamamaktadır. Başka hastaların mağdur olmaması için randevunuza gelemeyecekseniz en az 24 saat öncesinden durumunuzu bize bildiriniz.

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld