Urology

U

About the Department

Greenlight XPS 180 W Lazer Cihazı ile Prostatın Buharlaştırılması

Uzun dönemli çalışmalara göre TURP (transüretralprostatektomi=kapalı prostat ameliyatı) BPH da altın standarttır. Bununla birlikte, maalesef bu işlemde hastanede birkaç gün yatmayı gerekir ve iyileşme periyodu 4-8 haftadır. Ameliyat sonrası dönemde ağrı, rahatsızlık, kanama, İnkontinans ( idrar kaçırma), retrogradejakülasyon (meninin idrar torbasına kaçması), ve empotans (sertleşme bozuklukları) riski vardır. TURP’nin bu dezavantajlarından korunmak için TUNA, Isı tedavisi ve çeşitli lazer yöntemleri gibi daha az invaziv yöntemler denenmektedir. Bu yöntemler TURP den daha az invaziv olmalarına rağmen objektif kriterler dikkate alındığında daha az etkilidirler.


2000 li yılların başında, Mayo klinikten Dr. Rıza Malek ve arkadaşları BPH tedavisinde prostatın fotoselektifvaporizasyonu için yüksek etkili KTP Lazeri (potasyum titanil fosfat lazer: KTP LAZER) geliştirmişlerdir. Prostatın buharlaştırılması işlemi Greenlight Lazer cihazı ile yapılmaktadır. Bu yöntem, Amerika Birleşik Devletleri’nde tıbbi cihazların kullanılmasını denetleyen kuruluş olan FDA (Food and Drug Administration ) tarafından onaylanmıştır. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde ve 9 yıldır hastanemizde uygulanmaktadır. Greenlight Lazer cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemi iki olumlu özelliği birleştirir, hem minimum invasiv bir yöntem olup hem de kısa sürede etkili çözüm sunan bir yöntemdir. TURP, TUIP ya da açık cerrahi operasyon gibi tedavi yöntemlerinden daha kısa sürede etkili çözüm sunar. Bu lazer dalgasını bu kadar özel yapan ise hemoglobinde (kanda) absorbe olmasıdır. Kandaki hızlı emiliminden dolayı, büyümüş olan prostat dokusunu buharlaştırır ve prostatın etrafını saran ince alanı (1-2mm derinliğinde) kanamayı engelleyerek onarır. 
 

Greenlight sistemi ile prostatın buharlaştırılması yeni başlayan bir teknik midir?

Greenlight Lazer sistemi ile prostat ameliyatları hastanemizde 2004 ocak ayından beri uygulanmaktadır. 2004-2007 yılları arasında Greenlight Lazer PV 80W sistemi ile ve 2007-2012 temmuz ayı arasında Greenlight HPS 120W sistemi ile toplam 2000 den fazla hasta, bu yöntemle tedavi edilmiştir. Greenlight XPS 180W ise bu alandaki son jenerasyon cihazdır. Bu yeni sistem sayesinde 200 grama kadar prostat opere edilebilmektedir.

Greenlight 180W XPS Sisteminin Diğer Greenlight Sisteminden Farkı Nedir?

Önceki Greenlight Lazer sistemleri ile ameliyat edilemeyen (120 Gr üstü Prostata sahip) hastalar bu sistemle rahatlıkla opere edilebilmektedir. Yeni geliştirilen New TruCoag teknolojisi sayesinde kanama kontrolü daha etkin hale getirilmiştir. Ayrıca operasyonda kullanılan lazer fiberine özel soğutma sitemi eklenmiş. Bu sayede fiberin operasyon sonuna kadar aynı etkinlikte olması sağlanmıştır.

Greenlight Lazer Cihazı ile Prostatın Buharlaştırılması İşlemini Diğer Yöntemlerle Kıyasladığımızda Üstünlükleri Nelerdir?

Her cerrahi işlem bir kontrollü travma olarak düşünülürse Greenlight cihazı ile prostatın buharlaştırılması, BPH nedeniyle yapılacak cerrahi işlemlerden en az travmaya neden olanıdır. TUNA ve mikrodalga gibi diğer non-invaziv işlemler sinirleri hasarlandırarak şikâyetleri azaltırlar. Bu nedenle düzelme geçicidir ve aylar sonra şikâyetleri tekrarlayabilir. Ek olarak bu işlemlerde prostatik kanalı açacak kadar doku yok edilemez. Akış hızı geçici olarak düzelebilir zamanla ilk değerlere dönebilir. Bu işlemlerin yapıldığı pek çok hastada idrar tıkanıklığı gelişebilir, haftalar hatta aylar boyunca sondalı kalmak gerekebilir. 


Yıllardır TURP prostat tedavisinde altın standart olarak bilinir. Bununla birlikte % 25-30 hastada birtakım komplikasyonlar (aşırı kanama, TUR sendromu, idrar tıkanıklığı, idrar tutamama ve sertleşme bozukluğu gibi) gelişebilir. Pek çok hastada kanama nedeniyle irrigasyon gerekebilir, hastanede birkaç gün kalınması ve 1-5 gün arasında değişen sondalı kalma gereksinimi olabilir. Ek olarak yaşlı hasta grubuna yönelik spesifik risk ve komplikasyonlar vardır.
Bu lazer yöntemi TUR-P yöntemi ile kıyaslanabilir. Mevcut bulgular bu lazer yönteminin TUR-P ye göre avantajları olduğunu göstermektedir. Bu avantajlar;


İşlemin kansız olması: Bunun nedeni buharlaşan kısmın altında kanamayı durduran bir etki alanının olmasıdır. Kanama olmaması nedeniyle kan verilmesi ve işlem sonrası mesanenin yıkanması gerekmez.


Hastanede kalış süresinin ve sonda konulma süresinin kısa olması: Bu işlem ayaktan yapılabilecek bir işlem haline gelmiştir. Hastanın prostatı çok büyük değilse ve mesane fonksiyonu iyi ise hastaya sonda konulmayabilir ve hasta birkaç saat dinlendikten sonra evine gidebilir. Bu kriterlere uymayan hastalar ise hastanede bir gece yatar ve ertesi gün sondasız olarak evine gidebilir.


Sertleşme bozukluğuna yol açmaması: Greenlight lazer cihazı ile prostat buharlaştırılması işleminde, lazer buharlaşan dokunun en fazla 1-2 m daha derinine etki ettiğinden çok daha derinlerden geçen sertleşme ile ilgili sinire zarar vermez.
Meninin geriye kaçması oranının daha düşük olması: Açık ve kapalı ameliyatlarda bu oran %75-90lar seviyesindeyken bu lazer yönteminde %40-50 civarındadır.


Lokal anestezi ile uygulanabilmesi: Greenlight lazer cihazı ile prostatın buharlaştırılması lokal, spinal veya genel anestezi ile yapılabilir. Genel anestezi alamayacak kadar genel durumu bozuk olan hastalarda lokal anestezi ile yapılabilmesi bu gibi hastalara özellikle ek avantaj sağlamaktadır. Özellikle ileri derecede kalp ve akciğer problemi olan ve bu nedenle ameliyat olamayacak olan hastalar bu yöntemde lokal anestezi altında opere olabilmektedir.


Kanama bozukluğu olanlarda uygulanabilmesi: Prostatı olan hastalarda en önemli sorunlardan biri de antikoagülan dediğimiz kan sulandırıcıları kullanan hastaların TURP den önce bu ilaçları kesmelerinin gerekmesidir. Greenlight lazer cihazı ile prostatın buharlaştırılması işleminde aspirinin kesilmesine gerek yoktur ayrıca oral antikoagülanlarlın kesilmesi sorun yaratıyorsa bunlarda kesilmeden işlem yapılabilir. 


Dezavantajları Nelerdir?
En önemli dezavantajı patoloji örneği alınamamasıdır. Bu nedenle işlemden önce prostat kanseri mutlaka ekarte edilmelidir.  Bununla birlikte son geliştirilen enükleasyon teknikleri ile patolojik örneklerde almak mümkün olmuştur  


 

Greenlight lazer cihazı ile prostat buharlaştırılması işlemi için uygun hastalar kimlerdir?

Obstrüksiyon yapan prostatı olan her hasta 
Cerrahi tedavi gereken tüm BPH hastaları
İdrar tıkanıklığı olan hastalar
İdrar kesesi boynunda veya üretrada daralma olan hastalar
Medikal veya diğer tedavilerin başarısız olduğu hastalar
Yaş sınırı yoktur.
 

Bölümümüzden Bilgilendirici Videolar

02:42

DetailsD

Educational and Training Background

Fields of Interest

View CV

Our Health TeamO

Güven

Mobile Site

Created by HelloWorld