Güven Tıp Ödülleri

Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri

Sağlık hizmetleri alanında 41 yıllık deneyimimiz ile, Türk Hekimleri’ni yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.

Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tüm yan dalları da içeren medikal merkezler bünyesinde bütüncül sağlık yaklaşımını benimsemiş bulunan Güven Sağlık Grubu; 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yüksek teknolojiyi sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Bu bağlamda, 2008 yılından beri tıp alanında genç araştırmacıları destekleyen Güven Sağlık Grubu, Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’ni Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmek ve desteklemek amacıyla, "En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" ve "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" olmak üzere iki kategoride düzenliyor.

I. Tıp Ödülleri 1

1. Doç.Dr. Ümit YAŞAR
Uzmanlık Alanı: Farmakoloji Anabilim Dalı
Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi
2. Doç.Dr. Yasemin Gürsoy ÖZDEMİR
Uzmanlık Alanı: Nöroloji Anabilim Dalı
Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi
3. Uz. Dr. Okan Bülent YILDIZ
Uzmanlık Alanı: İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bölümü
Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi

II. Tıp Ödülleri 2

1. Doç.Dr. Mustafa BENEKLİ
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Onkoloji
Çalıştığı Kurum: Gazi Üniv. Tıp. Fakültesi
2. Dr.Reşat ÖZARAS
Uzmanlık Alanı: İç Hastalıkları
Çalıştığı Kurum: İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
3. Dr.Sengül ÖZDEK
Uzmanlık Alanı: Göz Hastalıkları
Çalıştığı Kurum: Gazi Üniv. Tıp. Fakültesi

III. Tıp Ödülleri 3

Ahmet Mert Ertunç Kategori: Temel Tıp Birimleri
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Farmakolji
Çalışma Başlığı: Diff. Contractile Impairment of Fast&Slow-Twitch Skeletal Muscles in a Rat Model of Doxorubicin-Induced Congestive Heart Failure
Çalıştığı Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mahmut İlker Yilmaz
Kategori: Dahili Tıp Bilimleri
Uzmanlık Alanı: Nefroloji
Çalışma Başlığı: Hemoglobin is inversely related to flow-mediated dilatation in chronic kidney disease
Çalıştığı Kurum: GATA
Onur Polat Kategori: Cerrahi Tıp Bilimleri
Uzmanlık Alanı: Ortopedi Travmatoloji
Çalışma Başlığı:Bone Fracture Healing with Umbilico-Placental Mononuclear Cells:A Controlled Animal Study
Çalıştığı Kurum: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

IV. Tıp Ödülleri 4

Doç.Dr. Güneş Esendağlı Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Onkoloji
Çalışma Başlığı: “HL-60 Akut Miyeloid Lösemi Hücrelerinin Dendritik Benzeri Hücrelere Dönüştürülmesi ve İmmünoterapötik Preparat Modeli Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı projesi ile
Dr. Ramazan Özdemir
Kategori: Dahili Tıp Bilimleri
Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Yenidoğan
Çalışma Başlığı: “Clarithromycin in Preventing Bronchopulmonary Dysplasia in Ureaplasma urealyticum – Positive Preterm Infants” başlıklı çalışması ile
Doç.Dr. Nalan Akyürek
Kategori: Cerrahi Tıp Bilimleri
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Pataloji
Çalışma Başlığı:“Prognostic Significance of MYC, BCL2, and BCL6 Rearrangements in Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated With Cyclophosphamide, Doxorubicin,Vincristine, and Prednisone Plus Rituximab”
Dr. Burçin Tezcanlı Kaymaz
Kategori: Temel Tıp Bilimleri Ödülü
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Biyoloji
Çalışma Başlığı: “Methylprednisolone Induces Apoptosis by Interacting with the JAK/STAT Pathway in HL-60 and K-562 Leukemic Cells” başlıklı çalışması ile

V. Tıp Ödülleri 5

Dr. Cahit Kural
Kategori: Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü
Çalışma Başlığı: “Fötüslarda filum terminale anatomik ve histolojik yapısının incelenmesi ve pediatrik yaş grubunda tethered kord sendromu gelişiminin nedenlerinin araştırılması ”
Dr. Ömer Erdeve, Dr. Sadık Yurttutan, Dr. Nahide Altuğ, Dr. Ramazan Özdemir, Dr. Tülin Gökmen, Dr. Uğur Dilmen, Dr. Şerife Suna Oğuz, Dr. Nurdan Uras
Kategori: Dahili Tıp Bilimleri Ödülü
Çalışma Başlığı: “Oral versus intravenous ibuprofen for patent ductus arteriosus closure: a randomised controlled trial in extremely low birthweight infants”
Aslı Kısım, Harika Atmaca, Dr. Burcu Çakar, Dr. Bülent Karabulut, Dr. Canfeza Sezgin, Dr. Selim Uzunoğlu, Dr. Ruchan Uslu, Dr. Burçak Karaca
Kategori: Temel Tıp Bilimleri Ödülü
Çalışma Başlığı:“Pretreatment with AT-101 enhances tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis of breast cancer cells by inducing death receptors 4 and 5 protein levels”

Ödül KategorileriK

  En iyi bilimsel araştırma ödülü
 • Dahili Bilimler: 7.500 TL
 • Cerrahi Bilimler: 7.500 TL
 • Temel Tıp Bilimleri: 7.500 TL
  Genç araştırmacı proje destek ödülü
 • 12.500 TL

Ödül TakvimiT

  Ödül Takvimi Aşağıdaki Şekilde Düzenlenir
 • Her yıl Eylül ayı içerisinde tıp fakültelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, Türk Tabipleri Birliğine ve uzmanlık derneklerine ödüle ilişkin yazılı duyuru ve afişler gönderilir.
 • Başvurular "Ankara Güven Hastanesi Bilim Komitesi Şimşek Sk. No:29 06540 Kavaklıdere Çankaya-Ankara" adresine posta yoluyla veya şahsen yapılır.
 • Her yıl Aralık ayı sonuna kadar başvurular kabul edilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda postadaki gecikme süresi dikkate alınmaz.
 • Her yıl Ocak ayı sonuna kadar jüri değerlendirmesi tamamlanır ve sonuçlar Güven Hastanesi resmi internet sitesinde ilan edilir.
 • Takip eden Mart ayı ilk yarısında ödüller sahiplerine dağıtılır.
 • Son başvuru tarihi 31 Ocak 2016'dir

BaşvurularB

Dahili Bilimler, Cerrahi Bilimler ve Temel Tıp Bölümleri alanları için başvuru formunu indirmek için tıklayın.

Genç araştırmacı proje destek ödülü başvuru formunu indirmek için tıklayın.

KurucularımızK

Dr. Aysun KÜÇÜKEL

23 Nisan 1941 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Dr. Aysun Küçükel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1964 yılında mezun olmuştur. Almanya Bremen Şehir Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon ihtisası yapan Küçükel, 1972 yılında yurda dönmelerini mütakip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmüştür. 1974 yılında eşi Doç.Dr. Ahmet Küçükel ile birlikte Ankara Güven Hastanesi’ni kurmuş vefatına dek aralıksız olarak Hastanenin Başhekimliğini yürütmüştür.

34 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak hizmetlerine devam eden Ankara Güven Hastanesi, Dr. Aysun Küçükel önderliğinde, toplumun her kesimine hitap eden, kaliteli sağlık sistemine dayalı, etik değerlerle bütünleşmiş sağlık politikalarının doğru bir zemine oturtularak geliştirilmesi için büyük uğraşlar vermiştir.

Dr. Aysun Küçükel Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesinin; ileri teknolojiyle donatılmış, eğitimli insan kaynağıyla hizmet veren kuruluşların tüm ülkeye yayılmasına bağlı bulunduğu düşüncesinden hareketle, bu amaç doğrultusunda devlet ile özel sektörün el ele çalışarak birbirlerini tamamlamaları gerektiğine inanmış ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletin bir çok kademesinde görev yapan yetkililerle gerek yasal düzenlemelerin oluşturulması, gerek yeni politikaların üretilmesinde işbirliği içinde olmuştur.

Özel hastaneler ile, sağlık kurum ve kuruluşlarının çoğunluğunu temsil eden, misyonları sağlık hizmetinde kaliteyi ve verimliliği artırmak, sürekli kılmak olan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği(OHSAD) nin kurulmasına ön ayak olan Dr. Küçükel, vefatından hemen önce kurduğu Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla sağlık sektöründe ihtiyacı azami düzeyde hissedilen sağlık elemanı yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Dr. Aysun Küçükel, Türk kadınlarının çağdaş koşullar altında eğitilmesi, bilim ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik alanda bağımsızlıklarını kazanmaları ve sosyal alanlarda daha etkin yer alabilmeleri için çalışmalar yürütmüş, başta Üniversiteli Kadınlar Derneği olmak üzere birçok dernek ve platformlarda aktif görevler üstlenmiştir.

Doç.Dr. Ahmet KÜÇÜKEL

10 Ocak 1936 tarihinde Elazığ’da doğan Doç.Dr. Ahmet Küçükel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1964 yılında mezun olmuş; Almanya’da Genel ve Damar Cerrahisi dallarında ihtisasını tamamlamasını müteakip, 1972 yılında yurda dönmüş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 10 yıl süreyle öğretim üyeliği görevini deruhte etmiştir.

1974 yılında, rahmetli eşi Dr. Aysun Küçükel ile beraber Ankara Güven Hastanesini kuran Dr. Küçükel, Doğru Yol Partisi Kurucu üyeliği ile birlikte 18. ve 19. dönem TBMM Elazığ Milletvekilliği ve bu çerçevede TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

Doç.Dr. Ahmet Küçükel, eşi Dr. Aysun Küçükel ile el ele 37 yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, ülkenin geneline kaliteli, etik kurallara dayalı, yüksek teknoloji ve uzman personeli ile 21. yüzyıla yaraşır, çağdaş sağlık hizmeti verme mücadelesini son nefesine dek sürdürmüştür.

Ödül Yönetmeliği Y

Bu yönetmelik Özel Ankara Güven Hastanesince düzenlenen Dr. Aysun - Ahmet KÜÇÜKEL Tıp Ödüllerinin düzenlenme yöntem ve koşullarını ve ilgili diğer konuları içerir.

  Madde 1.
 • Bu yönetmelik Özel Ankara Güven Hastanesince düzenlenen Dr. Aysun - Ahmet KÜÇÜKEL Tıp Ödüllerinin düzenlenme yöntem ve koşullarını ve ilgili diğer konuları içerir.
  Madde 2.
 • Ödül, tıp alanında "En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" ve "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" olmak üzere iki kategoride düzenlenir.Ödüllere ilişkin her türlü husus Güven Hastanesi Bilim ve Etik Komitesi tarafından yürütülür.
  Madde 3.
 • Jüri üyelerinin araştırmacılar arasında yer aldığı çalışma ve projeler ödüle aday gösterilemez.
  Madde 4.

  En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" Dahili Bilimler, Cerrahi Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç ayrı dalda verilir. "En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" için aranacak başvuru koşulları şunlardır:

 • Ödüle, yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş çalışmalar ile başvurulabilir.
 • Ödüle aday çalışma klinik veya deneysel araştırma niteliğinde olmalıdır.Olgu sunumları, derleme, teknik not vb kategorideki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Ödüle aday çalışmanın dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Son başvuru tarihi itibarı ile son bir yıl içerisinde yayımlanmış çalışmalar ödüle aday gösterilebilir.Yayımlanma tarihi daha eski olan çalışmalar değerlendirmeye alınmazlar.
 • Yurtiçinde daha önce özel bir kurum veya kuruluş tarafından bir ödüle değer bulunmuş çalışmalar aday gösterilemezler.Başvuru sırasında başka bir özel kurum veya kuruluş tarafından ödül için değerlendirmede olan çalışmalar kabul edilmez.Kongrelerde verilen poster ve bildiri ödülleri, TÜBİTAK teşvik ödülleri, uzmanlık dernekleri ve kamu kurumlarınca verilen ödüller bu sınırlama dışındadır. Adaylar başvuru sırasında bu koşullara uyduklarını beyan ederler. Aksi tespit edildiğinde ödül geçersiz sayılır ve verilmiş olsa bile geri alınır.
 • Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranır. Ancak Türkiye’de bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Türkiye’de mevzuata uygun şekilde çalışmakta olan hekimler de ödüle başvurabilir.
 • Ekteki başvuru formları iki nüsha olarak eksiksiz doldurulmalı ve çalışmada adı geçen tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Ödüle aday olan çalışmaların tümü veya büyük bir kısmı yurt içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 • Belirlenen maddi ödülün 1/5’i ilk isim araştırmacıya verilir. Kalan miktar tüm araştırmacılara (ilk isim dahil) eşit şekilde paylaştırılır.
  Madde 5.

  "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" için aranacak başvuru koşulları şunlardır:

 • Araştırma projesi etik kurul izni almış olmalıdır.
 • Proje sorumlusu araştırmacı son başvuru tarihi itibarı ile 41 yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranır. Ancak Türkiye’de bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Türkiye’de mevzuata uygun şekilde çalışmakta olan hekimler de ödüle başvurabilir.
 • Ekteki başvuru formları iki nüsha olarak eksiksiz doldurulmalı ve projede adı geçen tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Projede ayrıntılı çalışma planı ve takvimi, projenin toplam bütçesi, ödül konusu tutarın projede nasıl ve ne amaçla harcanacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Tamamlanmış projeler yayımlanırken yapılan destek açıklanmalı bu husus başvuru sırasında beyan edilmelidir.
 • Proje başka özel kurum veya kuruluşlardan proje destek ödülüne başvurmamış veya destek almamış olmalıdır. Kamu kurumları ve uzmanlık derneklerinden alınan destek bu sınırlama dışındadır.
  Madde 6.

  Ödül takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenir:

 • Her yıl Eylül ayı içerisinde tıp fakültelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, Türk Tabipleri Birliğine ve uzmanlık derneklerine ödüle ilişkin yazılı duyuru ve afişler gönderilir.
 • Başvurular "Ankara Güven Hastanesi Bilim ve Etik Komitesi Şimşek Sk. No:29 06540 Kavaklıdere Çankaya-Ankara" adresine posta yoluyla veya şahsen yapılır.
 • Her yıl Aralık ayı sonuna kadar başvurular kabul edilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda postadaki gecikme süresi dikkate alınmaz.
 • Her yıl Ocak ayı sonuna kadar jüri değerlendirmesi tamamlanır ve sonuçlar Güven Hastanesi resmi internet sitesinde ilan edilir.
 • Takip eden Mart ayı ilk yarısında ödüller sahiplerine dağıtılır.
  Madde 7.

  Jüri oluşturulması ve değerlendirme:

 • Jüri 7 kişiden oluşur.
 • Jüride Dahili, Cerrahi ve Temel Bilimler alanından en az 2’şer üye bulunur.
 • Jüri Ankara Güven Hastanesi Bilim ve Etik Komitesi tarafından seçilir.
 • Jüride Bilim ve Etik Komitesinden en az bir üye bulunur.
 • Jüriye üniversite hastaneleri ile başka kurum ve kuruluşlardan uygun niteliklere sahip hekimler davet edilebilir.
 • Jüri üyelerinin en az üniversite doçentlik başvuru koşullarını sağlayacak sayıda SCI’da yayımlanmış eseri olmalıdır.
 • Jüri gerek gördüğü konularda raportör veya hakem görevlendirebilir.
 • Raportör ve hakem görevlendirilse bile nihai karar jüri tarafından verilir.
 • Jüri üyeleri değerlendirmelerini tamamladıktan sonra ödüle aday gördükleri bilimsel çalışma ve projelere ilişkin ekteki değerlendirme formuna uygun gerekçeli bir rapor hazırlarlar.
 • Tüm jüri üyeleri, varsa hakem ve raportörlerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra jüri Bilim ve Etik Kurulu Başkanı tarafından karar oturumuna davet edilir. Yapılan karar oturumunda her jüri üyesi söz alarak seçimine ilişkin açıklamasını yapar, varsa raportörlerin raporları okunur ve ardından oylamaya geçilir.
 • Oylama açık yapılır.
 • Sonuç tutanağına üyelerin oyları yazılarak tüm jüri üyeleri tarafından imza altına alınır. Üyelerin oyları açıklanmaz.
 • Jüri ödüle değer çalışma bulmayabilir veya ödülü en çok iki bilimsel çalışma veya projeye bölüştürebilir.
 • Jüri üyelerinin kimlikleri ödül sonuçları ilan edilene kadar açıklanmaz
  Madde 8.
 • Maddi ödüller ve ödül beratları sahiplerine törenle dağıtılır. Sonuç basın ve yayın araçları ile kamuoyuna duyurulur.
  Madde 9.
 • Çalışmada yer alan tüm araştırmacılar törene yazılı olarak davet edilir. Törene katılamayan adayların ödül beratları posta yoluyla gönderilir.Maddi ödülleri ise bildirdikleri banka hesaplarına yatırılır.
  Madde 10.
 • Verilecek ödüller ve miktarları Hastane İcra Kurulunca her yıl için ayrıca belirlenir ve ilan edilir.
  Madde 11.
 • Ankara Güven Hastanesi bu yönetmelikte yer alan takvim ve koşullarda değişiklik yapmak, ödülü vermek-vermemek konusunda serbesttir.Bu tür değişiklikler ileri sürülerek hak talebinde bulunulamaz.
  Madde 12.
 • Başvurular sırasında verilen belgeler iade edilmez.

Güven Hastanesi

Mobil Sitesi - Tüm hakları saklıdır.

Created by HelloWorld