Çocuklarda İşitme Kaybı

Bebek ve çocuklarda işitme kaybının erken teşhis edilmesi tedavide önemlidir.

Ses, dış kulak yolundan geçerek kulak zarı üzerinde basınç etkisi ile titreşim oluşturur, bu titreşim kulak zarından orta kulak kemikçikleri vasıtası ile iç kulağa aktarılır. Mekanik enerji buradaki sinir hücrelerinde elektrik enerjisine dönüştürülür ve işitme siniri yoluyla beyne iletilerek işitme gerçekleşmiş olur.İnsanlar arası iletişimde en fazla kullanılan araç konuşmadır. Bebekler konuşmayı çevrelerinde konuşulanları duyarak öğrenirler. Normal konuşma gelişimi normal işitme ile mümkün olabilmektedir.

İşitme kayıpları ise bebeklerin konuşmayıööğrenmesini dolayısı ile dili öğrenmesini engellerler. Kaybın derecesi arttıkça konuşma üzerine olan etkisi artar ve giderek anlaşılabilirliği azalırken belli seviyedeki kayıplardan sonra konuşma kendiliğinden öğrenilemez hale gelmektedir. İşitme engelli çocuk için çevresindeki nesneler ve bireyler yalnızca görüntü olarak anlamlı olduğundan soyut düşünce gelişememektedir. Sözel iletişim kuramayan çocuğun bilgi alışverişi kısıtlı olmakta, yeterli uyarı alamadığı için zihinsel gelişimi gerilemekte, yaratıcılığı azalmakta ve eğitim yaşamında başarısız olabilmektedir. İşitme engelli çocuk, duygu ve isteklerini ifade edemediği için hırçınlaşmakta, çevreyle iletişim kuramamakta, içine kapanmakta ve sosyal uyumsuzluk göstermektedir.

İşitme kaybı tanısı ne denli erken konup gerekli tedavi ve takiplere ne denli erken başlanırsa konuşma ve lisan gelişimi o denli normale yakın olarak seyredecek bu da çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimi üzerine olumlu etki edecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve özel hastaneler arasında Türkiyede ilk olan ‘’Yenidoğan İşitme Referans Merkezimiz’’ Kulak Burun Boğaz,Odyoloji,Pediatri,Radyoloji ve Anestezi uzmanlarının katılımıyla multidisipliner tanı ve tedavi anlayışı içinde hastalarımıza hizmet vermektedir.İşitme kaybı şüphesi ile merkezimize başvuran bebek ve çocuklara yapılan muayene ve tetkikler sonucunda varsa işitme kaybının derecesi ve tipi tanımlanarak uygun tedavi ve rehabilitasyon yöntemi belirlenir.Amacımız işitme kayıplı bebek ve çocuklarımızı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takiplerle onların ailelerine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Bu Konudaki Diğer Yazılar

Çocuklarda İşitme Kaybı

Bebek ve çocuklarda işitme kaybının erken teşhis edilmesi tedavide önemlidir.