Çocuk Romatoloji Hakkında

Çocukluk çağı romatizmal hastalıkları erken tanı, uygun tedavi ve uzun süreli izlem gerektiren hastalıklardır. Romatizmal hastalıklar sadece eklemleri tutmakla kalmayıp, diğer sistemleri de tutabilmekte, ne yazık ki bazı organlarda kalıcı olabilecek hasarlar meydana getirebilmektedir. Bu nedenle bu hastalıklara uygun yaklaşım yapılması, çocukların hem fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlamak, hem de erişkin döneme sağlıklı şekilde ulaşabilmeleri ve devam edebilmeleri açısından çok önemlidir. 

Çocuk Romatoloji Hizmetleri

Hastanemizde, Çocuk Romatolojisi uzmanımız tarafından tanı, tedavi ve izlemi yapılan romatizmal hastalıkların başlıcaları şöyledir:

  • Akut eklem romatizmaları (Akut Romatizmal Ateş, Reaktif Artrit)
  • Kronik Eklem Romatizmaları (Juvenil İdiopatik Artrit , Ankilozan Spondilit ve diğerleri ) 
  • Periodik ateş sendromları (Ailevi Akdeniz Ateş, PFAPA ve diğerleri) 
  • Vaskülitler (Henoch Schonlein purpurası, Behçet Hastalığı, Poliateritis Nodosa, Kawasaki Hastalığı) 
  • Lupus
  • Çocuklarda nedeni bilinmeyen tekrarlayan ateş, eklem ağrısı, karın ağrısı gibi semptomların değerlendirilmesi

Sağlık Personelimiz