GÜVEN HASTANESİ
ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Güncelleme: 03.04.2020

MADDE 1: TARAFLAR ve KONU

  1. İşbu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir: 

SATICI (“GÜVEN HASTANESİ”) 
Ticari Unvanı : Güven Hastanesi A.Ş.
Adresi : Remzi Oğuz Arık Mahallesi Paris Cad. No:58 Çankaya Ankara
Telefon :
E-mail : guven@guven.com.tr

ALICI (“ALICI”)
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

  1. İşbu sözleşme, ALICI'nın GÜVEN HASTANESİ ’ne ait web sitesi ve telefon uygulamaları (“Online Platform”) üzerinden sağlık hizmeti paketi (“Hizmet Paketi”) satın almasında Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

  2. HİZMET PAKETLERİ, HASTA VE HEKİMİN BİR ARADA BULUNMASI GEREKEN DURUMLARDA MUAYENENİN BİR MUADİLİ DEĞİLDİR. 

  3. TIBBİ TANI VE TEDAVİ İÇİN HEKİME BAŞVURULMASI VE ACİL DURUMDA VAKİT KAYBETMEDEN EN YAKIN ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

  4. ALICI bu konuda gerek işbu Sözleşme’de, gerekse sözleşmenin eki niteliğinde olan “GÜVEN ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİNİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ” ile bilgilendirilmiş ve rızası alınmıştır. 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSUNUN TEMEL NİTELİKLERİ ve BEDELİ 

  1. Hizmet Paketi kapsamında GÜVEN HASTANESİ ALICI’ya Online Platform üzerinden tıp doktorlarına danışma ve konsültasyon imkanı sunacaktır.

  2. Sözleşmede belirtilen tıp doktorları Güven Hastanesi A.Ş. (“GÜVEN HASTANESİ)’de sağlık hizmeti sunmakta olan tıp doktorlarıdır. 

  3. GÜVEN HASTANESİ, 27166 sayı ve 11.03.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ve sair mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, çeşitli uzmanlık dallarında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunan, Ankara’da Paris Caddesi No: 58 Kavaklıdere Ankara adresinde mukim özel bir hastanedir. 

  4. GÜVEN HASTANESİ, ALICI’nın Online Platform üzerinden onaylayarak satın aldığı Hizmet Paketi’ni en geç 24 saat içinde işleme alarak ilgili tıp doktoruna iletir. 

  5. Hizmet, mümkün olan en kısa sürede ve en geç (7) iş günü içinde Alıcı’ya sunulur. 

  6. GÜVEN HASTANESİ ’nden kaynaklanmayan sebeplerle gecikmelerin yaşanması halinde GÜVEN HASTANESİ durumu derhal ALICI’ya bildirir. 

  7. ALICI’nın satın aldığı Hizmet Paketi’nin peşin veya vadeli fiyatı sipariş formunda yer alır, ALICI tarafından onaylanır ve sipariş sonunda ALICI’nın e-posta adresine e-fatura olarak gönderilir. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

  8. Hizmet Paketi’nin ALICI’ya fiziki teslimat gerektirmesi halinde, teslimat masrafları aksi GÜVEN HASTANESİ tarafından beyan edilmediği müddetçe ALICI’ya aittir. Bu durumda GÜVEN HASTANESİ Hizmet Paketi’ni sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. GÜVEN HASTANESİ bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Hizmet Paketi’nin aracı posta veya kargo şirketine teslim edilmesi ile hasardan sorumluluk ALICI’ya geçer.

  9. Herhangi bir nedenle Hizmet Paketi bedeli ALICI tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, GÜVEN HASTANESİ Hizmet Paketi’nin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  10. İşbu Sözleşme ALICI tarafından Online Platform üzerinden onaylanmakla yürürlüğe girer ve ALICI’nın GÜVEN HASTANESİ ’nden satın almış olduğu Hizmet Paketi’nin ALICI’ya online ve/veya fiziksel ortamda sunulması ile ifa edilmiş olur. 

  11. Hizmet Paketi, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 3: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

  1. ALICI, Hizmet Paketi’nin nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin olarak GÜVEN HASTANESİ tarafından kendisine Online Platform üzerinden sunulan bilgileri okuduğunu, anladığını, eksiksiz olarak bilgilendiğini ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder. 

  2. ALICI, seçmiş olduğu Hizmet Paketi’nin gereklerinin ifa edilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verilerinin tıbbi konsültasyon amacı ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmesine açık olarak rıza göstermektedir.  

  3. ALICI, talep ve şikâyetlerini GÜVEN HASTANESİ ‘nin yukarıda yer alan iletişim kanallarına ulaştırabilir. GÜVEN HASTANESİ, talep ve şikâyetleri değerlendirerek ALICI’ya en kısa zamanda geri dönüş yapar. 

  4. ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, GÜVEN HASTANESİ tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 4: İFADA SIRA, TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  1. ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirmesini takiben GÜVEN HASTANESİ sözleşmede belirtilen hizmeti sunar. 

  2. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. 

  3. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. 

  4. ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı GÜVEN HASTANESİ ‘nin oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 5: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

  1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında e-posta aracılığıyla yapılır. 

  2. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda GÜVEN HASTANESİ ‘nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder. Bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.  

5(beş) maddeden ve 1(bir) ekten  ibaret işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

ALICI

                          GÜVEN HASTANESİ A.Ş.


Ek-1: ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİNİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ