Hayat Güzeldir Destek Programı

Hayat Güzeldir Destek Programı Hakkında

Demans (Bunama)

Demans terimi bir hastalıktan öte; bellek bozukluğu ve bilişsel işlevlerdeki azalmaya, davranış ve kişilikteki değişikliklerin eşlik ettiği, psikososyal performansta bozulma ile sonuçlanan bir sendromu ifade etmektedir. Kişiye klinik olarak demans tanısının koyulabilmesi için birkaç temel özelliğin bir arada bulunması gerekmektedir.

İlk temel özellik; bireyde şikâyet öncesi düzeye göre bilişsel bir bozulmanın olmasıdır. Demanslı kişilerin bilişsel fonksiyonlarında sonradan oluşan bir bozulma, kazanılmış bilişsel işlevlerin kaybı söz konusudur. Bu özellikleriyle demans, normal bilişsel işlevlerin hiç kazanılmadığı zekâ geriliği gibi gelişimsel bozukluklardan ayrılır.

İkinci temel özellik; bilişsel bozulmanın birden fazla alanda saptanmasıdır. Burada bahsedilen bilişsel alanlar şunlardır: bellek, dikkat, dil, görsel-mekansal işlevler, yürütücü işlevler, beceriler ve tanıma fonksiyonları. Bu alanların herhangi birisindeki izole bozukluk (örn: serebrovasküler olay sonrası konuşma bozukluğu veya ihmal) olduğunda demanstan söz edilemez.

Son temel özellik, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde meydana gelen bozulmadır. Günlük yaşam aktivitesi bozulmamış bir bireyde teknik olarak demans tanısından söz edilemez. Günlük yaşam aktiviteleri içinde; ev işleri, öz bakım, mesleki performans, sokakta ve mali işlerde bağımsızlık, sıradan aletlerin kullanımı, hobiler sayılabilir.

Yukarıda bulunan üç özellik göz önüne alındığında demans tanımı şu şekilde özetlenebilir: “Demans, erişkin merkez sinir sisteminin edinsel hasarı sonucu gelişen bilişsel yeteneklerde bozulma ve bu bozulmanın günlük yaşam aktivitelerini etkilemesidir.”

Hayat Güzeldir Destek Programı Hizmetleri

HAYAT GÜZELDİR DESTEK PROGRAMI İÇERİĞİ

Demansta farmakolojik tedavi kadar farmakolojik olmayan tedavi seçenekleri de önemlidir. Demans hastalarına yönelik farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımları; bilişsel bozukluklar ve eşlik eden davranışsal ve psikolojik belirtilere karşı geliştirilmiştir. Özellikle eşlik eden davranışsal belirtilerin tedavisinde, farmakolojik olmayan yaklaşımların denenmesi, kişiyi oluşabilecek yan etkilerden de koruyabilmektedir. Erken dönemden itibaren başlanan bilişsel yaklaşımlar ise kişinin günlük yaşam aktivitesini olumlu yönde değiştirebilmekte, uzun süre bağımlılığı azaltıcı etki yaratabilmektedir.

Hayat Güzeldir Programı ile demans tanısı almış, temel ve günlük ihtiyaçlarını destekle karşılayabilen bireyleri sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak desteklemekteyiz. Program, bilişsel bozukluklar ve eşlik eden davranışsal ve psikolojik belirtilere karşı medikal tedaviyi destekleyici olarak geliştirilmiştir. Kişinin kendisi kadar, yakınlarını da psikososyal açıdan desteklemektedir.

Program kapsamında; nöroloji uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, klinik psikolog, ergoterapist ve fizyoterapistten oluşan ekibimizin multidisipliner yaklaşımı ile bireyin değerlendirmesi yapılır ve konseyin ortak kararı ile bireyin programa başlama süreci ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiği üzerine planlama yapılır.

Programın Amacı:

  • Demans ilerledikçe çeşitli davranışsal ve ruhsal problemler görünmektedir. Bu problemler algısal, düşünsel ve duygu durumundaki işlevsellik düzeyini zamanla bozan belirtilerdir. Kişinin mantıklı düşünme ve davranma yetisi zaman içerisinde kaybolur. Hastalıkla birlikte ortaya çıkan değişimler ve gelişimler konusunda kişiye duygusal ve sosyal destek sunmak.
  • Kişisel beceri ve yeteneklerini kullanma fırsatı vererek yaratıcılığını artırmak.
  • Demans, bilişsel işlevlerde ilerleyici ve kalıcı kayba neden olmakla birlikte günlük yaşam aktiviteleri ve sosyal işlevsellikte bozulmaya da yol açmaktadır. İşlevsellik düzeyi bireyin yaşam kalitesini ve bağımsız yaşama kabiliyetini etkileyebilmektedir. Bu da bireyin yaşama uyumunu zorlaştıran bir sorun olarak karşımıza çıkar. Program bireyin mevcut bilişsel yetilerini en iyi şekilde kullanmasını ve geliştirmesini sağlarken, sosyal ve bilişsel işlevselliği korumak ve maksimum düzeye çıkarmak noktasında da bireyi desteklemektedir.
  • Denge ve koordinasyon gelişmesine yardımcı olma amacı ile fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim sunmak.

Doktorlarımız

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024