İnsan Kaynakları

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Güven Grubu için İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

‘İnsan’ı yaptığımız işin odağına alarak çalışırız. Yetkin ve teknik donanımlı işgücünün işe alınması, geliştirilmesi, motive edilmesi, performans değerlendirme ile takip edilmesi ve yetenek yönetimi ile kariyerinin planlanması bizim için İnsan Kaynakları yönetimidir.

Amacımız, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda, ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını en verimli ve en etkin şekilde oluşturmaktır. İşgücünü geliştirmek, ödüllendirmek ve elde tutmak için ortaya konulan stratejilerin uygulanmasıdır. Kanuni çerçevede ve çevre şartlarına uygun biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

Organizasyonel gelişim sistemimiz, pozisyonların “Gerekliliklerini” ve kişilerin “Yetkinliklerini” belirlemektedir. Bu doğrultuda pozisyon gereklilikleri ile kişinin yetkinliklerinin karşılaştırılmasının sonuçları ve bu sonuçların değerlendirilmesi “İnsan Kaynakları Yönetim” sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimimizin İşlevleri

 • İnsan Kaynakları Politikasının belirlenmesi,
 • Personel organizasyonu,
 • İşe alım ve işgücü planlaması,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların çalışanlara bildirilmesi,
 • İş ailesi yapılanması ve ücret yönetiminin planlaması,
 • Performans Yönetimi
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi (Güven Akademi),
 • Yetenek Yönetimi
 • İnsan Kaynakları ile ilgili Kalite Yönetimi,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • 360 Derece uygulamaları,
 • Çalışan Memnuniyeti, ölçme ve analiz çalışmaları
 • Yasalara uygunluk süreçlerinin takibi
 • Verimlilik çalışmaları,
 • Çalışanlarımıza iş hayatı ve çalışma etiği konularında danışmanlık yapılması,
 • İnsan Odaklı Bakım sistematiği
 • Özlük işleri

"Güven Akademi" Sertifikalı Eğitim Süreçlerimiz

Tüm çalışanlarımızın katılımının sağlandığı “Güven Akademi” eğitim programlarımız öncelikle paramedikal bölüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde “Sağlık Hizmetleri Yönetimi” başlığı altında organize edilmektedir.

Güven Akademi eğitim programımız hem mesleki ve teknik hem de kişisel gelişim amaçlı 6 hafta sürmekte, ortalama 60 saati bulan faaliyetlerimiz, 40 farklı ana başlıkta eğitim içerikleriyle sürdürülmektedir. Akademi eğitmen kadromuz Güven Grubu bünyesinden karşılamaktadır. Eğitim sonu, hedef seviye tespit amaçlı farkındalık ölçen sertifika sınavı yapılmakta ve başarılı olan katılımcılarımıza üst düzey yöneticimiz tarafından sertifikaları törenle takdim edilmektedir.

Oryantasyon ve İş Başı Eğitimi Sistemimiz

Güven Grubu’nda işe başlayan tüm çalışanlarımız için oryantasyon ve işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir. Oryantasyonumuzun amacı, kurummisyon, vizyon ve değerlerini, organizasyon yapısını, kurum kültürünü, çalışma ilke ve temel çalışma politikalarını, çalışan sağlığı ve güvenliğini, el hijyenini, temel yaşam desteği, atık yönetimi, acil eylem planlarını, hastane işletim sistemini, çağrı merkezi ve haberleşme ağını, kalite yönetim sistemini, kurumsal iletişim faaliyetleri ve performans yönetim sistemi dinamiklerini ailemize yeni katılan çalışanlarımıza aktarmaktır.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, Güven Grubu tanıtılmakta, fiziki mekan oryantasyonumuzla birlikte diğer çalışanlarla tanışmaları sağlanıp hem iş hem de kurum adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır. Genel Kurum Oryantasyonu ve bölüm oryantasyonları tamamlanan çalışanlarımız için "İşbaşı Eğitim" süreçleri başlamaktadır. Performans sergileyeceği bölümünde görev ve sorumluluklarını tek başına yerine getirecek yetkinliğe erişene kadar, bölüm yöneticisi ve/veya deneyimli ekip arkadaşlarının eşliğinde, bazı bölümlerimizde 3 aya kadar uzayan zaman diliminde, bölüm dinamikleri, organizasyon yapısı, kalite dokümanları, kullanılan formlar, bölüme özel SWOT analizi, bölüm hedefleri, en sık işbirliğine ihtiyaç duyulan diğer bölümler, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, teknik destek sistemi, hastane işletim ağı gibi konuları kapsayacak şekilde detaylı işbaşı eğitim verilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Güven Grubu’nda Performans Yönetimi Sisteminin amacı, hem organizasyon hem de insan kaynağı performansının sürekli olarak gelişmesinin sağlanmasıdır. Performans Yönetimi Sistemi sonucunda elde edilen veriler Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ödüllendirme ve Eğitim Sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak kullanılmaktadır.

Güven Grubu hedeflerinin, tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılarak, Grubumuz ve çalışanlarımızın gelişimini sağlamaya yönelik performans yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için standart bir yöntem belirlemektir.

Kariyer Yönetimi ve İş Geliştirme Sistemi

Kariyer Yönetimi Sisteminde amaç, çalışanlarımızın başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları ve yetkinlikleri değerlendirilerek geliştirilmesi gereken yönleri belirlenmekte, eğitimlerle geliştirilerek organizasyonun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.

İş Ailesi Modelinin amacı, Güven’de var olan her bir pozisyonun iş büyüklüğünü ve yetkinliklerini saptayarak, başta ücret yönetimi olmak üzere performans değerlendirme, kariyer planlama ve diğer insan kaynakları sistemlerinin sağlıklı işleyebileceği bir ortamı hazırlamaktır.

Başvuru ve detaylı bilgi

Güven Grubu İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü

Güven Grubu bünyesinde başvurmak istediğiniz pozisyonu, fotoğraflı özgeçmişinizde belirterek; aşağıdaki form ile bize ulaştırabilirsiniz.

Kariyer.net aracılığıyla iş ilanlarımıza başvuru yapabilirsiniz.

** İletişim : 444 9494

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024