GÜVEN HASTANESİ

KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

İnsan odaklı, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen bir kurumda, sağlık sistemini oluşturan her hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ölçüm sonuçları, seçilen konularda başarı düzeyini sayısal olarak gösterirken; sağlık hizmeti kalitesini izlememizi, gereksiz ya da yanlış yapılan işlemlerin belirlenerek sistemi kontrol etmemizi sağlar. Ayrıca sağlık hizmetiyle ilgili önceden belirlediğimiz kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, hizmet kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı hakkında fikir verir.

Güven Hastanesi olarak, Yatan Hasta Memnuniyeti” alanında çeşitli kalite göstergelerini ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Kalite göstergelerinin anlamı, neden ölçümlendiği, yöntemi, sonuçları ve karşılaştırmasını her bir göstergenin altında bulabilirsiniz.

HASTA DENEYİMİ

Güven Hastanesi olarak hasta ve yakınlarının geri bildirimlerine değer veriyoruz. Hasta deneyimini iyileştirmek için fırsatları sürekli değerlendiriyoruz.

“Yatan Hasta Memnuniyeti” ile ilgili aşağıda yer alan 8 kalite göstergesini sizlerle paylaşacağız.

 • Hemşire İletişimi
 • Hekim İletişimi
 • Çalışanların Hemen Yardım Etmesi
 • Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme
 • Genel Temizlik
 • Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı ile İlgili Bilgilendirilme
 • Genel Memnuniyet
 • Tavsiye Edilme

YATAN HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Neden İzliyoruz?

Hasta deneyimlerinin anlaşılması ve buna göre düzenlemenin yapılması sadece hastalara sorularak yapılabilir

Sağlık hizmeti sunumunun temel hedeflerinden biri olan hasta memnuniyeti kavramı, hastanın beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karşılanabildiğinin sorgulanması sonucu belirlenen görüşleri ifade etmektedir.

Memnuniyet ölçümü, sağlık kurumlarında sürekli kalite geliştirmenin ve hizmeti alanların hastanede yaşadıkları deneyim ile ilgili algısını belirleyebilmenin temel araçlarından birisidir.

Sağlık hizmeti kalitesini ve dolayısıyla hastaların memnuniyetini artırabilmek için, hastaların hastane deneyimlerine yönelik geri bildirimlerini ölçmek ve doğru değerlendirmek çok önemlidir.

Hangi Yöntemi Uyguluyoruz?

HCAHPS (the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems), hastaneye özel, geniş içerikli, özelleştirilmiş temel soru dizilerinden oluşan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan tüm hastanelerde hasta deneyimlerini ölçümlemeye yarayan bir ankettir. Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olan bu anket, Güven Hastanesi’nde yatan hasta deneyimini ve memnuniyetini ölçümlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Bu sayfalarda göreceğiniz tüm göstergeler için verilen sonuçlar, tanımlı dönemlerde, Hospital Compare  web sayfalarında yer alan Amerika Birleşik Devletleri tüm hastaneler kıyaslamalarını da içermektedir.

 1. Hemşire İletişimi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, “Hemşirelerimiz” bölümünde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz size saygılı ve nazik davrandı mı?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz sizi dikkatle dinledi mi?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz bakımınız ile ilgili konuları anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Hemşire İletişimi” oranı belirlenmektedir.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Hekim İletişimi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, “Hekimlerimiz” bölümünde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz size saygılı ve nazik davrandı mı?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz sizi dikkatle dinledi mi?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz hastalığınız ve tedaviniz ile ilgili konuları anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Hekim İletişimi” oranı belirlenmektedir.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Çalışanların Hemen Yardım Etmesi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki sorulaya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • “İhtiyacınız olduğunda çalışanlarımız size hemen yardımcı oldular mı?”

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, “Hastanedeki Deneyimleriniz” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Yeni bir ilaç verilmeye başlanmadan önce, sağlık çalışanlarımız bu ilacın ne amaçla verildiğini anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Genel Temizlik

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastane Ortamımız” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, odanız ve banyonuz temizlendi mi?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Genel Temizlik” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Taburculuk Sonrası Süreçle İlgili Bilgilendirme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastaneden ayrılırken taburculuk sonrası süreçle ilgili size bilgi verildi mi?

“Evet” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Taburculuk Sonrasında Süreçle İlgili Bilgilendirme” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Genel Memnuniyet

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemize 0 ile 10 arasında bir not vermeniz gerekirse, hangi notu verirsiniz? (0 en kötüyü 10 en iyiyi göstermektedir.)

Sonuçlar HCAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde en yüksek skor, yani 9 veya 10 puan verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Genel Memnuniyet” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Tavsiye Edilme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizi ailenize ve yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde en yüksek skor, yani “Kesinlikle tavsiye ederim” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Tavsiye Edilme” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Temmuz 2022 / Aralık 2022 – Ocak 2023 / Haziran 2023 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Verimlilik

Acil Servise 24 Saat İçinde Aynı Şikayetle Tekrar Başvuran Hasta Oranı

Neden izliyoruz?

Acil sağlık hizmetlerinin verildiği Acil servisler, sağlık hizmeti alma talebinde bulunanların sağlık sorunlarını yansıttıkları yerlerin en başında gelmektedir.

Acil servislerin en büyük özelliği kesintisiz hizmet vermeleridir. Bu hizmeti ihtiyacı olan hastalara en kısa süre içinde vermek ve en acil olana öncelik tanımak, hasta güvenliği ve hizmet sunumunun kalitesi açısından çok önemlidir. 

Acil servislere başvuru oranının yüksek olması, aşırı hasta yoğunluğuna neden olmaktadır. Aşırı hasta yoğunluğu da hastaların bekleme sürelerinin uzamasına, hizmet sunumunun kalitesinin düşmesine, memnuniyetsizliğe ve maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. 

Acil Servislerde aşırı hasta yoğunluğu sebeplerinden biri de acil servise aynı gün içerisinde tekrar başvuru yapılmasıdır. Acil servise tekrar başvuru sayısının düşürülmesi; hizmet sunumu ve hasta bakımında kalitenin artırılması amacıyla önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları gereğince, bu gösterge takip etmemiz gereken göstergeler arasında yer almaktadır.

Nasıl izliyoruz?

Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyet ile tekrar başvuran hasta sayısını, acil servise başvuran toplam hasta sayısına oranlayarak izliyoruz.

Hedefimiz

2%’nin altında kalmak

Sonuçlarımız:

Klinik Kalite

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Kontrolü

Neden izliyoruz?

Güvenli cerrahi, hasta ameliyathaneye gelmeden önce, daha klinikteyken başlayan ve hastanın ameliyat sonrası takibine kadar geçen süreyi kapsayan bütün işlemlerin güvenli ve doğru bir şekilde yürütülmesidir.

Dünya sağlık örgütünü öncülüğünde geliştirilen Güvenli Cerrahi Kontrol listesi; doğru hasta, işlem ve ameliyat alanı, güvenli anestezi ve resüsitasyon, enfeksiyon riskini azaltma, etkili ekip çalışması konularını içermektedir. 

Dünya sağlık örgütü cerrahi güvenliğin bir toplum sağlığı konusu olarak ele alınması ve dünya genelindeki cerrahi bakımın güvenliğinin artırılmasının önemini vurgulamaktadır.

Hastanemizde Dünya Sağlık Örgütü ve JCI standartları doğrultusunda bu konu üzerinde oldukça detaylı çalışmalar yapılmış olup, cerrahi güvenliğine uyum sürekli olarak izlenmektedir.

Ameliyat Öncesi Hasta Hazırlık ve Kontrol Formu: Hastanın ameliyat öncesi kinikteki bulgularını, yapılan uygulamalarını, klinikten ameliyat için ayrılmadan önce gereken hazırlıklarını ve ameliyathaneye transfer sırasında gerekecek olan hazırlıklarını doğrulamayı sağlayan bir kontrol formudur. Hastanın hazırlıkları bu form doğrultusunda eksiksiz bir şekilde tamamlanıp kayıt altına alınmadığı takdirde, hasta ameliyathaneye kabul edilmez.

Time Out (Son Mola): Time-out işlem başlamadan hemen önce, tüm ekip üyeleri hazır bulunduğunda gerçekleştirilir. Time-out sırasında ekip, ameliyatın güvenli bir şekilde başlaması için son doğrulamaları yapar. 

Sign Out (Çıkış Kontrolü): Hasta işlemin gerçekleştirildiği alandan ayrılmadan önce gerçekleştirilecek bir son kontrol sürecidir.


Nasıl izliyoruz?

Ameliyathane’de Time Out/ Sign Out Oranı

Ameliyathanede haftalık olarak, günlük vaka sayısının en az %25’i oranında habersiz gözlem yapılarak kayıt altına alınır.  

Doğru “Güvenli Cerrahi Kontrol Uygulaması” (Ameliyat Öncesi Kontrol, Time Out / Sign Out) Sayısı/ Toplam Ameliyat Sayısına oranlanır.

Kapalı dosya incelemesinde eksiksiz doldurulan form oranı veya ameliyathaneye kabul sırası kontrol kayıtları incelenir.

Time Out Oranı: Doğru Time Out yapılan vaka sayısı/ Gözlem yapılan toplam vaka sayısı

Sign Out Oranı: Doğru Sign Out yapılan vaka sayısı/ Gözlem yapılan toplam vaka sayısı

Hedefimiz

%96

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024