Nükleer Tıp Hakkında

Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü olarak temel ilkemiz ulaşabilir en iyi sağlık hizmetini sağlamaktır. Güncel teknolojiyi kullanarak tüm nükleer tıp tanı ve tedavi uygulamalarını en uygun teknikle gerçekleştiriyoruz.
Bölümümüzde tiroid kanseri tedavisi için radyoaktif tedavi odası, biri kardiyak amaçlı olmak üzere iki adet çift başlı gama kamera ve kemik mineral dansitometri cihazı bulunmaktadır. Meme ROLL, sentinel lenf nodu çalışmaları, malign melanomda lenfatik haritalama, primer/nüks tiroid ve paratiroid cerrahisinde ROLL başta olmak üzere tüm radyocerrahi (gama cerrahi probe) uygulamaları rutin olarak uygulanmaktadır.

Nükleer Tıp Hizmetleri