Patoloji Hakkında

Laboratuvarımızın amacı; en kısa sürede, en güvenilir tanıyı koymak ve uluslararası standartlara uygun olarak rapor etmektir. Laboratuvarımız, dokuların çıplak göz ile incelendiği makroskopi, teknik işlemlerin yapıldığı rutin histoloji, hücresel düzeyde incelemenin yapıldığı sitopatoloji, gereksinim duyulan durumlarda uygulanan özel histokimya ve standardize edilmiş cihaz aracılığı ile yapılan immünhistokimya boyalarının yapıldığı bölümler ile arşiv, depo ve mikroskopi odalarını içermektedir. Ayrıca ameliyat sırasında, patolojik incelemenin gerektiği durumlarda, cerrahi yöntemin gidişini belirleyen intraoperatif inceleme (frozen section) yapılmakta ve hemen rapor edilmektedir.

Patoloji Hizmetleri