Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi Hakkında

Çocuk Ürolojisi, 0-18 yaş arasındaki bebek ve çocukların üriner (böbrekler, idrar torbası ve idrar kanalları) ve genital (iç ve dış üreme organları) organlarının sağlıklı gelişimi, hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi bilim dalıdır.

Çocukları “erişkinlerin belli bir ölçekte küçültülmüş hali” gibi düşünmemek gerekir. Bünyeleri büyüme ve gelişme halinde olduğundan, çocukluk döneminde izlenen birçok hastalık, aynı hastalığın erişkin döneminde olmasından çok farklıdır ve farklı yaklaşım ile tedaviler gerektirir. Bu nedenle Çocuk Ürolojisi hastaları alanında özelleşmiş doktorlar tarafından değerlendirilmelidir.

Ülkemizde Çocuk Ürolojisi 2011 yılından beri bir yandal olarak kabul edilmiştir ve 6 yıllık Tıp eğitiminden sonra, 5 yıllık Üroloji veya Çocuk Cerrahisi ihtisası, bunun da üzerine 3 yıl daha Çocuk Ürolojisi ihtisası yapmayı gerektirir. Çocuk Ürolojisi konusunda gerekli donanımı bir hekime kazandırmak için sadece Üroloji’de değil, Pediatri alanında da yeterli kalite ve donanıma sahip bir eğitime ihtiyaç vardır.


Çocuk Ürolojisi Uzmanı’na Başvurulması Gereken Durumlar

 • Sünnet, hatalı sünnetlerin düzeltilmesi
 • Peniste şekil bozuklukları (alttan işeme, eğri işeme, peniste eğrilik, dönüklük, gömüklük)
 • İşeme deliğinin penisin alt veya üst yüzünde olması
 • Kasıkta veya torbalarda anormal götünüm, şişlik, kitle gözlenmesi, kasık fıtığı
 • Testislerin torbalarda olmaması, testislerin anormal büyük olması, testislerde ağrı ve renk değişikliği olması
 • Kız çocuklarında genital bölge anormallikleri (büyük klitoris, dudakların yapışıklığı)
 • İşeme bozuklukları (ince işeme, yanma, kanlı işeme, kesintili işeme, damla damla işeme, sık işeme, seyrek işeme)
 • İdrar kaçırma (gece veya gündüz), uykuda işeme
 • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme
 • Mesaneden böbreğe idrarın geri kaçışı (böbrek reflüsü) tespit edilmesi
 • Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonografik incelemede, bebekte böbrek, mesane, idrar yolları ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanması
 • Böbreklerde büyüme, idrar yollarında genişleme ve diğer anormal bulgular saptanması
 • Yan ağrısı (böbrek bölgesinde)
 • Böbrek bölgesinde veya karında kitle
 • Böbrek ve idrar yolu taşları
 • Bebeğin cinsiyetinin belirsiz olması

Çocuk Ürolojisi Hizmetleri

 • İnmemiş testis (kriptorşidizm), utangaç testis (retraktil testis)
 • Kasık fıtığı (inguinal herni), su fıtığı (hidrosel), kordon kisti
 • Böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları, taş düşürme, taş düşüren hastada böbreğe acil stent konulması, açık ya da kapalı böbrek taşı cerrahisi (URS, PNL, mini PNL, RIRS)
 • Sünnet ve Sünnet komplikasyonlarının tedavisi
 • Fimozis (Sünnet derisinin ucunun daralması)
 • Antenatal hidronefroz
 • Üretero-pelvik bileşke darlığı (UP darlık)
 • Üretero-vezikal darlık (UV darlık)
 • Çift üreter, ektopik üreter, üreterosel
 • Multikistik displastik böbrek
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe geri kaçışı) kapalı veya açık cerrahisi
 • Hipospadias, epispadias (erkek çocuklarda idrar deliğinin alta ya da üste açılması, yarım sünnet durumu)
 • İdrar yollarının doğumsal anormallikleri (darlık, genişleme, mesane anormallikleri, extrofi-epispadias kompleksi vb.)
 • Şüpheli genital yapı (cinsiyet gelişim bozuklukları)
 • Mikropenis, gömük penis
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit, postit (sünnet derisi iltihabı) gibi iltihabi durumlar
 • Testis torsiyonu ve akut skrotum (yumurtalık torbasındaki acil cerrahi durumlar)
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması (Labial Sineşi) ve dış genital yapı anormallikleri
 • Varikosel (Testis toplardamarlarının genişlemesi)
 • İşeme bozuklukları (Sık veya seyrek idrara gitme, ani sıkışma)
 • Enürezis nokturna (gece idrar kaçırma)
 • Gündüz idrar kaçırma
 • Kabızlık ve pelvik taban fonksiyon bozukluğu,
 • Nörojenik mesane ve tedavileri (mesane büyütme ameliyatları, mesane botoksu, mesane boynu cerrahisi, MACE ameliyatı)
 • Nöral tüp defektlerinde ürolojik sorunlar (spina bifidalı hastaların ürolojik problemlerinin tedavisi)
 • Böbrek ve böbreküstü bezi tümörleri (Wilms' Tümörü, Nöroblastom vb.)
 • Testis tümörleri (teratom, seminom vb.)
 • Piyelonefrit, sistit (idrar yolu enfeksiyonları)
 • Böbrek ve idrar yollarını ilgilendiren travmatik durumlar
 • Posterior üretral valv
 • Üretra darlığı kapalı ve açık cerrahisi

Çocuk Ürolojisi Bölümümüzde Kullanılan Tanı ve Tedavi Yöntemleri

 • Üriner sistem ultrasonografisi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Nükleer Tıp Tetkikleri (MAG-3, DTPA, DMSA böbrek sintigrafileri)
 • Skopik incelemeler
 • Üroflowmetri (İşeme dinamiklerinin değerlendirilmesi)
 • Sistoskopi (mesanenin tanısal değerlendirmesi, böbreklere stent takılması, böbrek reflüsü enjeksiyonu..)
 • Rezektoskopi (Posterior üretral valf ablasyonu, mesane tümörü rezeksiyonu..)
 • Laparoskopi (İnmemiş testis tedavisi vb.)
 • Mikrocerrahi (Varikosel, hipospadias cerrahisi)

Doktorlarımız

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi (Ankara - Çayyolu)

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024