Hakkımızda

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Tarihçemiz

Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak hedefiyle 1975 yılında kurulan Özel Ankara Güven Hastanesi, modern tıbbın gereklerini, yılların tecrübesi ile birleştirerek hastalarına aktarmaya devam ediyor. Her alanda sunduğu kaliteli hizmet, hasta sayısını ve talebi arttırmakta; artan talep hastalarımıza olan sorumluluğumuzu yükseltmektedir.

Küçük bir hastane olarak 1975 yılında başlayan hikayemiz, uzman hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli kadrosuyla, 40.000 metrekare alanda, 254 yataklı, 12 ameliyathaneli büyük bir genel hastane konseptine ulaşmıştır. Geldiğimiz noktaların gururu, bizi daha fazla çalışmaya yöneltmekte, gelecekteki hedeflerimizin çıtasını yükseltmektedir. Önceliğimizin, hastalarımızın bize duyduğu GÜVEN olduğunu unutmadan yolumuza devam ediyoruz…

Vizyonumuz

En üst düzey sağlık hizmetini, insan onuruna yakışacak özen, titizlik, şefkat ve mükemmellik tutkusuyla ve yaptığımız işe her gün değer katarak sunarken; Bir TÜRKİYE MARKASI yaratmak...

Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye ve yakın coğrafyada ilk akla gelen ve son sözü söyleyen olmak...

Misyonumuz


Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada,
Doğum öncesinden başlayıp yaşamın son anına kadar,
Sağlıkta ve hastalıkta,
Beden ve ruh sağlığının korunması ve tedavisini,
Modern tıp uygulamaları ışığında,
Kişiselleştirilmiş ve bütünsel yaklaşımla,
Güven Değerleri doğrultusunda,
Öncü bilişim teknolojilerini kullanarak,
Paylaşımcı yönetim yaklaşımı ile Mükemmel ve Sürdürülebilir kılarız.

Değerlerimiz


İnsana Değer İle Fark Yaratırız
İçten Bağlılık İle Çalışırız.
Azim ve Kararlılıkla Sonuç Alırız.
Değişim İçin Gelişime Yatırım Yaparız.

Kalite Politikamız

Temel değerlerimizden ödün vermeden, kurumsallaşma yolunda; Çağdaş uluslar arası standartlarla desteklenen ve toplam kalite bilinciyle oluşturulmuş işletim ve yönetim sistemini kurmak, Hasta odaklı ve tıbbi etiğe uygun hizmet anlayışından ayrılmadan, her zaman daha iyisi olabileceğimiz inancıyla kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek, Organizasyon yapımızı ve kapasitemizi, sürekli değişen ve gelişen sağlık gereksinimlerine göre düzenlemek, Vizyonumuz doğrultusunda, sektörümüzü ve dünyayı yakından izleyerek geliştireceğimiz alanları doğru seçmek, Sektörün diğer üyeleriyle her zaman yakın bir işbirliği içinde olmak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak, Her branşta yüksek teknoloji ve donanıma sahip olmak, bilgimizi ve iletişim gücümüzü arttıracak her türlü bilgi teknolojisinden etkin bir şekilde yararlanmak, En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunu bilmek, fark yaratan ekiplerle çalışmak, eğitime ve kişisel gelişime yatırım yapmaktır.

Akreditasyon

Güven Hastanesi, sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği ve hizmet kalitesini artırma amaçlı, hastalar için güvenli bir ortam oluşturmak ve hasta ile sağlık personelinin risklerini en aza indirme amaçlı tüm şartların belirlenmesi, uygulanması ve sürekliliğini devam ettirmeyi amaçlayan JCI (Joint Comission International) tarafından ilk olarak 2008, 2011, 2014, 2017 yılında ve daha sonra 2020 yılında akredite olmuştur.

JCI akreditasyonu, dünya çapında önemli bir kalite değerlendirme ve yönetme organizasyonu olarak kabul görmüştür. JCI akreditasyonu, sağlık kuruluşu içinde güvenlik ve kalite kültürünü sağlamakta ve hasta bakım hizmetlerini ve sonuçlarını devamlı bir şekilde iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Akreditasyonu veren kuruluş için JCI

Kardeş Şirketler

Guven Future
Alacaatlı Caddesi No:15 Çayyolu - Ankara
T: (312) 457 39 77
www.guvenfuture.com
guvenfuture@guvenfuture.com

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
Alacaatlı Caddesi No:15 Çayyolu-Ankara
T: 444 94 94
www.guvenvakfi.org
info@guvenvakfi.org

Bilgi Toplumu Hizmetleri

 • Şirket Türü Anonim Şirket
 • Mersis 0451001685100012
 • Ticaret Sicil Memurluğu Ankara
 • Ticaret Sicil Numarası 81723
 • Ticaret Ünvanı GÜVEN HASTANESİ A.Ş.
 • Adres Paris Caddesi No.58 Kavaklıdere / Ankara 06540
 • Telefon 0312 457 2525
 • Fax 0312 468 8030
 • Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı 20.000.000 TL
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000 TL
 • Şirket Tescil Tarihi 13.03.1991
 • Vergi Dairesi HİTİT VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası 451 001 6851
 • Sektör HASTANE İŞLETMECİLİĞİ
 • İnternet Adresi www.guven.com.tr
 • E-mail guven@guven.com.tr
 • Yönetim
 • İcra Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci
 • Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel

Banka Hesap Numaraları
Akbank/Yenişehir Şb
9238 TR82 0004 6000 6488 8000 0092 38

T. İş Bankası/Yıldız Ticari Şb.
9662 TR23 0006 4000 0014 3940 0096 62

Ziraat Bank./Ankara Tic.Kur.Şb.
39774868-5018 TR20 0001 0022 1139 7748 6850 18

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

  TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Özel Ankara Güven Hastanesi Bilgi Sistemleri Birimi'nde; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 • Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Özel Ankara Güven Hastanesi Bilgi Sistemleri Birimi bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 • Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü

Sağlık insan yaşamındaki en değerli kavramdır. İnsanın sosyal bir varlık olarak kendinden beklenen işlevleri yerine getirmesi, üretken olabilmesi, kendisinin, ailesinin ve ülkesinin mutluluğu için bir şeyler yapabilmesi ancak sağlıklı olabilmesi ile mümkündür.

Sağlığın geliştirilmesi, mevcut koşullara, toplumdaki değişimlere küresel gelişmelere paralel olarak değişkenlik gösteren dinamik bir disiplindir.

Hemşireler, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptirler.

Biz Özel Ankara Güven Hastanesi Hemşireleri olarak teorikte ve pratikte, aldığımız temel eğitim kapsamında sağlığın geliştirilmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet sunumumuz, eğitimlerimiz, bilimsel çalışmalarımız, mesleki ve sosyal paylaşımlarımızla mesleğimize sahip çıkarak, mesleğimizin –emeğimizin- gücünü gösteriyoruz.

Hekimlik Hizmetleri

Özel sağlık hizmeti sunan bir kurumun 40 yıldan uzun süre, hep büyüyerek ve daha iyiyi hedefleyerek ayakta kalabilmesi ancak hastalarında yarattığı “GÜVEN” duygusu ile mümkün olur. Hasta güvenliğinden, etik değerlerden ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, kendi alanında büyük başarılara imza atan Güven Hastanesi gücünü tüm branşlarda hizmet veren yetkin, tam zamanlı hekim kadrosundan, tam bir ekip anlayışıyla hizmet veren diğer sağlık çalışanları ve idari personelinden alır. En önemli görevimiz herhangi bir nedenle hastanemize başvuran her hastaya, her zaman “GÜVENLİ” ellerde olduğunu hissettirmektir.

Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Doğru kurgulanmış bilişim altyapısı, dinamik ve istikrarlı bir işletme için doğru bakış açısı ve hızlı karar alma avantajı yaratır. Hastalarımızın beklentileriyle uyumlu, güvenilir bir teknik altyapı, misyonumuzun doğal bir sonucu ve gereğidir.

 • -Güven Hastanesi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü olarak;
 • -Tüm faaliyet ve çabalarımızın ortak noktası hastalarımızdır,
 • -Etkin ekip çalışması ve açık iletişimi, faydasına inanarak karşılıklı güven ve saygı ile sürdürürüz,
 • -Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmak politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır,
 • -Bilgimiz ve verimliliğimizle tüm paydaşlarımıza kattığımız değeri sürekli kılmak ve arttırmak misyonumuzdur.

Güven Hastanesi A.Ş. olarak, tüm temel hak ve özgürlüklerinizle birlikte kişisel verilerinizin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte olup, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler, ticari ilişki içerisinde bulunulan kişiler ve çalışanlarımızın, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, buradan detaylarını görüntüleyebileceğiniz üzere muhafaza edilmektedir.

Biyomedikal ve Teknik Hizmetler Koordinatörlüğü

“Sağlık hizmeti sunumunda her şeyin başı güvenli tesistir.” ilkesi bize yapacağımız her işe yön verir. Tesisimiz olan Güven Hastanesi’ni ismine layık güvenilir, yaşanabilir, huzurlu, tehlike ve kazalardan uzak tutmak için görev başındayız. Bu düşünceyi, insan hayatına ve onuruna gösterdiğimiz özen ve dikkatin, işimize olan saygının en açık bir ifadesi olarak görmekteyiz.

Hastalarımızın sağlıklarına bir an önce kavuşabilmelerinin, sağlıklarını koruyabilmelerinin tek yolunun tanı ve tedavilerinin doğru ve zamanında yapılabilmesi olduğu bilincini taşıyoruz. Bunun için; tesisimizi oluşturan elektrik, su gibi altyapı sistemlerinin yanında sağlık hizmetinin ayrılmaz parçaları olan tıbbi cihazların bakım, kalibrasyon hizmetlerine önem verir, bu işlemleri yıllık planlar dahilinde ve zamanında yaparız.

Sağlık sektöründeki dinamikleri izleyerek değişimlere hızla adapte olurken, tek düşüncemiz hasta memnuniyetini esas alan hasta odaklı bir sağlık destek hizmeti vermek olacaktır.

Eğitim Yönetimi

Her sektörün olduğu gibi, sağlık sektörünün de lokomotiflerinden biri olan Eğitim Yönetimi bölümü olarak, Güven Hastanesi bünyesinde çalışan personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen hedefler doğrultusunda eğitimlerin programlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamasında biz varız.

Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş verimini, çalışma kalitesini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak birincil görevimizdir. Etik ilkelerimizden hiçbir zaman ödün vermeden, sosyal ve teknolojik gelişmeleri, yakından takip eden, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı çalışan, uluslar arası kalite standartlarında, hizmet anlayışını benimseyen ve sektörde, fark yaratmayı amaçlayan bir ekibiz.

Hasta ve Otelcilik Hizmetleri

Güven’de 7 gün, 24 saat sizlerin konforlu hizmet alabilmenizi hedefleyen ve hep daha iyisi için kendisi ile rekabet eden, öncü hizmet ordusuyuz.

Telefonla ulaştığınız randevu merkezindeki o sıcak sesin sahibi biziz. Güven’e adım attığınızda güler yüzle sizi karşılayan, yol gösteren, eşlik eden, hastanedeki aileniziz. Yatan Hasta ve Taburcu işlemlerinizi kolaylaştırmak, hızlandırmak, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayanlarız. Acil Servise ulaştığınızda sizi karşılayan ve ilgisiyle kucaklayanlarız. Poliklinikte hep yanınızda, sizi aydınlatan, bilgilendiren, yönlendiren, dinamik danışmanlarınızız.

Diyetinize ve size özel yemekleri özenle hazırlayan titiz, hijyenden taviz vermeyen, yaratıcı mutfak ekibiyiz. Ev lezzetindeki yemeklerimizi, gün içinde yanı başınıza kadar sunan, hızlı ve nazik servis kadrosuyuz.

Güven’in her noktasında size hizmet için hazırız.

Kurum Ev İdaresi Müdürlüğü

Nitelikli, deneyimli ve düzenli eğitimden geçen personelimizle, dünya kalitesinde standarda sahip makine, ekipman ve kimyasallarımızla; başta hastane enfeksiyon kontrol programı kapsamında enfeksiyon komitesi olmak üzere tüm bölümlerle işbirliği içinde olarak, hasta / hasta yakını ve çalışan güvenliği bilinciyle; hastanemizin temizliğini ve düzenini korumak için burdayız.

Satınalma ve Malzeme Yönetimi Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nün etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan tüm donanım malzeme ve hizmetin alımından ve kullanıcılara ulaştırılmasından sorumludur. Müdürlüğümüz Satın Alma ve Malzeme Yönetimi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bölümümüz tüm faaliyetlerini hastanenin genel misyonunu göz önünde bulundurularak, ilerleyen teknolojiye uyum sağlayarak, hasta güvenliği ve sağlığını gözeterek, uzman kadromuzun görüşleri dâhilinde gerçekleştirir.

Tanıtım Faaliyetleri

Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde sunulmakta olan üst düzey klinik tıp hizmetleri ve modern tıp teknolojisi imkanlarının, bunlara ihtiyaç duyan başta toplumumuzun diğer sağlık çevreleri olmak üzere, tüm sağlık hizmeti talebinde bulunan kurumlara tanıtılması görevini yürüten bir ekibiz. Faaliyetlerimizin amacı hastalıkların tedavisi için gelişmiş imkanlar konusunda toplumu bilgilendirmenin yanı sıra, bu kurumlar ve hastalarımızın her türlü talep, şikayet ve ihtiyaçları için hastanemiz ile aralarında köprü görevini yürütmektir. Vizyonumuz hastanemiz ile kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttırarak hastalarımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmelerini sağlamaktır.

Tıbbi Kayıt ve Arşiv

Hastanemizde sunulan üst düzey sağlık hizmetleri ile ilgili sorumluluklarımızı GÜVEN üzerine kurduğumuz iletişimimiz, tecrübemiz ve değişim gerekliliğini ihtiyaç haline getirmiş kültürümüz ile Hasta haklarını ve etik değerleri merkezimize alarak, Hasta/Hasta yakınlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde karşılama gayreti ile üstleniriz Tıbbi bilgi & belgelerin kalite politikamıza uygun ve yasal yükümlülüklerimizi de yerine getirecek şekilde kontrolü, arşivlenmesi ve tekrar kullanıma sunulması sorumluluğumuzun bilincindeyiz...

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024