Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Hakkında

Erken tanı tüm hastalıklarda olduğu gibi göğüs hastalıklarında da tedavi başarısını etkileyen en önemli faktördür. Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü olarak misyonumuz güncel tüm tıbbi olanakları etkin şekilde kullanarak erken tanıya ulaşmak ve tedavi başarısını arttırmaktır. 

Göğüs Hastalıkları Hizmetleri

Göğüs hastalıkları bölümünde akciğer kanseri, pulmoner nodül, pnömoni (zatürre), plörezi, bronşektazi, astım, KOAH, interstisyel akciğer hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, solunum yetmezliği, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, tüberküloz (akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu), uykuda solunum bozuklukları ve allerjik hastalıkların tanı, takip ve tedavisinin yanısıra operasyon ve anestezi öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Akciğer kanseri şüphesi olan olgular göğüs hastalıkları uzmanı ile birlikte  göğüs cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer  tıp ve radyoloji uzmanlarından oluşan konsey tarafından değerlendirilerek tedavi ve takip planları yapılmaktadır. 

Göğüs hastalıkları bölümünde yapılan tetkikler şunlardır: 

• Solunum fonksiyon testleri (Reversibilite testleri, Bronş provokasyon testleri, helyum difüzyon testi, PEF takibi)

• Bronkoskopi 

• Arter kan gazı analizi

• Uyku testleri (Uykululuk anketleri, Tüm gece polisomnografi, PAP titrasyonu)

• Solunumsal rehabilitasyon 

• Hasta eğitimi-kronik hastalıklar ve cihazların kullanımı

• Sigara bırakma ünitesi  

• Allerji ünitesi (deri testleri, ilaç testleri, gıda testleri, ilaç desensitizasyonu, aşı tedavisi, korunma yöntemleri) 

• EBUS yöntemi akciğer hastalıklarının erken teşhis edilmesinde ve tedavi yönteminin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. EBUS (Endobronşial Ultrasonografi) Güven Hastanesi'nde Hizmetinizde!

EBUS yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayabilirsiniz

Akciğer Kanseri hakkında detaylı bilgi içeren broşürümüze ulaşmak için tıklayabilirsiniz


Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024