Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Hakkında

Ankara Güven Hastanesi Kardiyoloji bölümü günün her saatinde hastalarımızın hizmetindedir. Kalp hastalığı olan hastalara yönelik teşhis ve tedavi için gerekli her türlü muayene, değerlendirme ve laboratuar araştırmaları polikliniğimizde ve yataklı servislerimizde uygulanmaktadır.

Özellikle genel popülasyonda sıklıkla görülen, hipertansiyon ve hiperkolestrolemiye eşlik eden kalp bozuklukları ve düzensizlikleri gibi kalp ile ilgili her türlü soruna özgü kişisel tedavi planları ve uzun vadeli takip programları ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hekimlerimiz hipertansiyon, hiperlipidemi ve ritim bozuklukları için özgül tedavi programları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Hizmetleri

KARDİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

EKG nedir?

EKG yani elektrokardiyografi, kalbin elektriksel aktivitesini göğüs duvarı, kol ve bacaklara konan yapışkan elektrotlar aracılığıyla kaydeden ve kardiyolojide en sık kullanılan tanı testlerinden biridir. Kalbin ileti sisteminin yanı sıra kalp krizinin tanısında çok önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında kalp boşluklarındaki büyümeler, kalp kasındaki kalınlaşma, kalbin kalp damarlarındaki darlık nedeni ile az kan aldığı durumların (iskemi) tespitinde de kullanılabilmektedir. 

EKG nasıl çekilir?

EKG çekilirken hemşire veya görevli sağlık personeli, vücuda 10 adet elektrod yapıştırarak kayıt almaktadır. Ağrısız bir işlemdir. Kayıt alma saniyeler sürse de işleme hazırlanma ve bitiş arasında yaklaşık 10 dakika süre harcanabilmektedir. Özelikle göğüs bölgesinde fazla kılı bulunan erkek hastalarınEKG çektirmeden önce bu bölgeyi traş etmeleri, elektrodları çıkarırken acı çekmemeleri açısından tavsiye edilmektedir. 

Holter kayıt cihazı nedir?

EKG işleminde olduğu gibi holter kayıt cihazıyla da kalbin elektriksel aktivitesi değerlendirilmektedir. Burada istirahat EKG’sinden farklı olarak kayıt süresi saniyeler değil 24-48 saattir. Pil ile çalışan cihazın takma ve çıkarma işlemi polikliniğimizde yapılmaktadır. Ritim bozuklukları olan hastalarda sık olarak kullanılmaktadır. 

Holter kayıt cihazı nasıl uygulanmaktadır?

•Cihaz takılmadan önce ilgili hemşire tarafından vücudun göğüs duvarı bölgesine elektrodlar yapıştırılır. 

•Hemşire tarafından cihazın kullanımı ile ilgili bilgi verilir.

•Cihaz takıldıktan sonra günlük aktivitelere aynen devam edilmesi önerilir. 

•Kayıt elektrotlarını yerinden çıkarabileceği duş veya banyo yapılmaması tavsiye edilir.

•Yüksek gerilim hatlarından, yüksek manyetik alana sahip MR cihazları veya mikrodalga fırınlardan uzak durulmalıdır.

•Kayıt sırasında şikayet olduğunda cihaz üzerindeki kayıt düğmesine basılmalıdır. Bu sayede değerlendirme yapılırken ritim bozukluğu ve şikayet arasındaki ilişkinin kurulmasına yardımcı olunur.

•Cihaz 24 veya 48 saatlik süre sonunda hastanede çıkarılır. Holter kayıtlarının değerlendirilmesi kardiyoloji uzmanı tarafından yapılır. 

•Holter kaydının raporu iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde ilgili doktora teslim edilir. 

Olay kayıt edici cihaz (eventrecorder) nedir?

EKG veya Holter cihazında olduğu gibi olay kayıt edici cihazla da kalbin elektriksel aktivitesi değerlendirilmektedir. Ritim bozuklukları olan hastalarda kullanılmaktadır. Pil ile çalışan cihaz 4-5 gün süreyle hastanın üzerinde kalacak şekilde takılır ve şikayet olduğunda cihaz üzerindeki düğmeye basılması istenir. Cihaz, düğmeye basıldığı ana ait kayıtları hafızasında saklamaktadır.

Olay kayıt edici cihaz (eventrecorder) nasıl uygulanır?

•Cihaz takılmadan önce ilgili hemşire tarafından vücudun göğüs duvarı bölgesine elektrotlar yapıştırılır. 

•Hemşire tarafından cihazın kullanımı ile ilgili bilgi verilir. 

•Cihaz takıldıktan sonra günlük aktivitelere aynen devam edilmesi önerilir. 

•Kayıt elektrotlarını yerinden çıkarabileceğinden duş veya banyo yapılmaması tavsiye edilir.

•Yüksek gerilim hatlarından, yüksek manyetik alana sahip MR cihazları veya mikrodalga fırınlardan uzak durulmalıdır.

•Kayıt sırasında şikayet olduğunda cihaz üzerindeki kayıt düğmesine basılmalıdır. Bu sayede değerlendirme yapılırken ritim bozukluğu ve şikayet arasındaki ilişkinin kurulmasına yardımcı olunur.

•Cihaz 4-5 günlük sürenin sonunda hastanede çıkarılır. Olay kaydedici cihaz kayıtlarının değerlendirilmesi kardiyoloji uzmanı tarafından yapılır.

•Olay Kaydedici Cihaz kaydının raporu iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde ilgili doktora teslim edilir.

Eforlu EKG nedir?

İstirahat sırasında yatar pozisyonda çekilen EKG’nin aksine hasta ayakta ve efor sarf ederken alınan EKG kayıtlarıdır. Kliniğimizde efor yöntemi olarak koşu bandı kullanmaktadır. Bu testin en önemli kullanım alanı kalp damarlarında tıkanıklık olan hastaların tanısıdır.  İşlem sırasında, kalbin üzerindeki iş yükü efor sarf edilerek artırılarak, hastada göğüs ağrısı gibi şikayetlerin oluşması ve ayrıca alınan EKG kayıtlarında kalp damar hastalığı düşündürecek değişiklik olup olmadığı değerlendirilmektir. Eforlu EKG ayrıca ritim bozukluklarını tetiklemek, kapak hastalığı olan hastalarda kalbin üzerindeki etkileri daha iyi incelemek için de istenebilmektedir.

Eforlu EKG Nasıl Çekilir:

•Test öncesinde hastaların rahat ve koşmaya uygun bir kıyafetle gelmesi önerilir. 

•Mümkünse 4 saat öncesinden su hariç başka herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. Kahve, kola gibi kafeinli içecekler testten 12 saat önce kesilmiş olmalıdır. 

•Mevcut durumda kalp rahatsızlığı olan hastalar, kullandıkları ilaçları doktorlarına söylemeli ve kesilmesi gereken ilaçlar hakkında bilgi almalıdır. 

•Teste başlamadan önce sorumlu hemşire veya sağlık görevlisi öncelikle istirahat EKG kaydını alarak nabız ve tansiyon ölçümü yapar. 

•Hastanın teste başlamaya engel bir durumu yoksa önce yavaş yavaş dönen koşu bandı üzerinde yürümesi istenir. Koşu bandının dönüş hızı ve eğimi kullanılan yönteme bağlı olarak 2-3 dakikada bir artırılır. Hastanın bu hız artışına hızlı yürüyerek veya gerekirse koşarak uyum göstermesi gerekir.

•Bütün test boyunca hastanın kalp ritmi monitor üzerinden takip edilir ve kalp hızı-kan basıncı düzenli olarak ölçülür.

•Test sırasında sorumlu personel hastaya düzenli olarak iyi olup olmadığını sorar. Aşağıdaki şikayetlerden herhangi biri oluşursa personel uyarılmalıdır:

-Göğüs sırt veya kol ağrısı

-Nefes darlığı

-Baş dönmesi

-Bayılma hissi

-Teste devam edemeyecek kadar yorgun hissetmek.

•Testin hızlı ve efor gerektiren aşamaları bittiğinde ise hasta yine yavaşça dönen koşu bandı üzerinde 1-2 dakika süreli aktif dinlenme bölümünü tamamladıktan sonra koşu bandından indirilir.

•Koşu bandı üzerindeki egzersiz süresi hastanın efor kapasitesine bağlı olarak3-4 dakika ile 12-15 dakika arasında değişebilmektedir.  Tüm test ise yaklaşık 30 dakika sürer.

Ambulatuvar tansiyon takip cihazı nedir?

Kan basıncı yüksekliğinden (hipertansiyon) şüphe edilen veya kan basıncı zaten yüksek olup kullandığı ilaçların yeterli etkiyi gösterip göstermediği ölçülmek istenen hastalarda kullanılan bir testtir. Poliklinikte veya evde yapılan ölçümlerde olduğu gibi burada da kola sarılan bir kan basınç cihazı ile ölçüm yapılmaktadır. Ölçüm süresi 24 saattir. Cihaz gündüz saatlerinde her yarım saatte bir, akşam saatlerinde ise her saat başı ölçüm yaparak kayıt almaktadır. 

Ambulatuvar tansiyon takip cihazı nasıl uygulanır?

•Cihazın takma ve çıkarma işlemi sorumlu hemşireler tarafından kardiyoloji polikliniğinde yapılır.

•Hasta, cihaz takıldıktan sonra ilk ölçümü sağlık personeli ile beraber yapar. Kendisini rahatsız eden bir durum varsa (cihazın kolu fazla sıkması gibi) sağlık personeline bilgi verir.

•Duş veya banyo yapılmamalı ve havuza ya da denize girilmemelidir.

•Cihaz her ölçümden önce ölçüm yapılacağına dair bir sinyalle hastayı uyarır. Hasta uyarıyı duyduğunda ölçüm yapılan kolunu sabit ve kalp hizasında tutmaya çalışmalıdır.

•Cihaz hasta uyurken dahi ölçüm yapmaya devam eder. Bu durum hastada rahatsızlık ve gerginlik oluşturduysa, bunu doktoruna bildirmelidir.

•Cihaz 1 günlük sürenin sonunda hastanede çıkarılır. Kayıtlarının değerlendirilmesi kardiyoloji uzmanı tarafından yapılır.

•Kan basıncı takibine ait rapor, iş yoğunluğuna bağlı olarak 10-20 dakika içinde doktora teslim edilir.

Ekokardiyografi (EKO) nedir?

Ekokardiyografiultrason dalgaları sayesinde kalbin görüntülenmesine dayanan zararsız kabul edilen ağrısız ve radyasyon içermeyen bir testtir. Ekokardiyografi kalbin boyutları, kalp odacıklarının kasılma ve gevşeme fonksiyonları, kalp duvarlarının kalınlıkları, kalp kapakçıklarının durumu gibi konular hakkında çok önemli bilgi sağlayan kardiyolojide EKG gibi en sık uygulanan testlerden biridir. Bu testte kalp damarlarının direkt görüntülenmesi yapılmamaktadır.

Ekokardiyografi (EKO) nasıl çekilir?

•İşlem öncesinde hastanın belinden üstünü içerecek şekilde soyunması istenir.

•Kliniğimizde ekokardiyografik inceleme kardiyoloji uzmanları tarafından yapılır.

•İşlem sırasında işlemi yapacak doktorun tercihine göre hastanın sol veya sağ yanına doğru uzanması istenir.

•İşlem sırasında doktor,ultrason dalgalarının vücuda iletilmesini sağlayan ultrason jelini vücuda sürer ve prob denen bir cihazla bu jeli kullanarak göğüs duvarından görüntü almaya başlar.

•Hastanın kalbinin görüntüsü işlem boyunca ekrandan izlenebilir.

•İşlem bitimindehastayaverilen havlu peçeteyle üzerini silip tekrar giyinmesi istenir.

•İşleme ait rapor, iş yoğunluğuna bağlı olarak 15-20 dakika içinde doktora teslim edilir.

Transözefagiyal Ekokardiyografi nedir?

Transözefagiyalekokardiyografi (TEE) kabaca mide ve ince bağırsak hastalıklarının tanısında kullanılan endoskopi işlemine benzetilebilecek bir işlemdir. Ekokardiyografide olduğu gibi ultrason dalgaları sayesinde kalbin görüntülenmesine dayanan bir yöntemdir. Hasta uyku haline getirildikten sonra, ucunda küçültülmüş bir görüntüleme aygıtı bulunan TEE probu ağızdan sokulmakta ve yemek borusu içerisinden kalbin görüntülenmesi yapılmaktadır. Göğüs duvarında yapılan standart ekokardiyografi işlemi ile karar verilemeyen veya kalp odacıklarında delik ya da pıhtı varlığı, mekanikprotez kapakların değerlendirilmesi, kalp kapakçıklarının iltihabı dahil her türlü sorununun değerlendirilmesinde kullanılan çok önemli bir testtir.

Transözefagiyal Ekokardiyografi işlemi nasıl yapılır?

•Hastanın işlem öncesinde en az 4 saat süre ile aç kalması istenir. Kliniğimizde TEE işlemleri genelde saat 11.00-12.00 arasında yapılmaktadır.

•İşlemden önce hemşire tarafından sağ veya sol kola damar yolu açılır.

•İşlem öncesi alerji, yemek borusu ile ilgili hastalık ve takma diş varlığı ilgili sorular sorulur. Takma diş kullanan hastaların işlem öncesinde protezlerini çıkarmaları gerekmektedir.

•Hasta işlem için odaya alındığında hemşire veya doktor tarafından boğazını uyuşturmak için sprey şeklinde bir ilaç ağız içine sıkılır. Kliniğimizde TEE işlemi kardiyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

•İnce TEE tüpünün geçmesi, ağzın açık tutulması ve TEE tüpünün ısırılmasını engellemek için uygun bir ağızlık dişlerin arasına yerleştirilir. Ardından hasta sol yanına doğru yatırılır.

•Hemşire tarafından daha önceden açılan damar yolundan hastayı uyku haline getirecek bir ilaç yapılır.

•Uyku hali sağlandıktan sonra sorumlu doktor TEE tüpünü ağızdan girerek yemek borusuna yerleştirir. Kalbe çok yakın ve arada görüntüyü engelleyecek başka dokular bulunmadığından TEE işlemi sırasında elde edilen görüntüler standart göğüs duvarından yapılan işlemdeki görüntülere göre çok daha kalitelidir.

•İşlem 10-15 dakika sürer.

•İşlemden sonra hasta uyanana kadar bir odada takip edilir. Uyandıktan sonra hastaya işleme ait video görüntüleri ve yazılı rapor teslim edilir.

•Hastanın işlem gününde araba kullanmaması ve mümkünse evine yakınları tarafından götürülmesi tavsiye edilir.Ayrıca işlem sonrası 1-2 gün alkol tüketilmemelidir.

•İşlem sonrası 1-2 gün boğazda rahatsızlık hissi olabilir. Durumda kötüleşme olursa mutlaka doktora bildirilmelidir.

Dobutamin Stres Ekokardiyografi nedir?

Dobutamin Stres Ekokardiyografi özellikle kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olup ortopedik veya diğer nedenlerle egzersiz efor EKG yapılmayan hastalarda kullanılan bir testtir. Özel bir ilaç olan dobutamin, damar yolundan verilerek ve dozu her 3 dakikada bir artırılarak kalbin daha fazla çalışması sağlanır. Bu sırada göğüs duvarından ekokardiyografik görüntüler elde edilerek istirahat ve dobutamin etkisi altındaki görüntüler kardiyoloji uzmanı tarafından karşılaştırılarak değerlendirilir. Bütün işlem boyunca EKG ve kan basıncı da kontrol edilir. DSE kalp damar hastalığınınyanı sıra kalbin fonksiyonlarının ve kapak hastalıklarının ileri değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

Dobutamin Stres Ekokokardiyografi nasıl çekilir?

•Hastanın işlem öncesinde en az 4 saat süreyle aç kalması istenir. Kliniğimizde DSE işlemleri genelde saat 14.00-16.00 arasında yapılmaktadır. Test yaklaşık 1 saat sürmektedir.

•İşlemden 24 saat önce çay, kahve, kola çikolata gibi kafein içeren ürünlerin tüketimi durdurulmalıdır.

•Hastanın kullanmakta olduğu kalp ilaçları varsa, bunların hangilerinin işlem öncesi kesilmesi gerektiğini doktora danışması gerekir. Beloc, saneloc, vasoxen, concor, dilatrend, coronis, dideral, tensinor, monoket, monodur,isordil gibi ilaçların 24 saat öncesinden alınmaması istenir.

•İşlemden önce hemşire tarafından sağ veya sol kola damar yolu açılır.

•İşlem öncesi alerji varlığı ve kullanılan ilaçlarla ilgili sorular sorulur.

•Hasta, işlem için odaya alındığında belden yukarısını çıkartıp soyunması istenir. Kliniğimizde DSE işlemi kardiyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

•İşlem odasında hemşire tarafından EKG kaydı için elektrotlar göğüs duvarına yapıştırılır. Tüm işlem boyunca EKG, kan basıncı ve ekokardiyografik görüntüler takip edilir.

•Dobutamin damar yolundan verilmeye başlandığında sıcak basması, baş ağrısı hissi olabilir. Kalp vuruşları ise daha güçlü olarak hissedilir.

•İşlem sırasında sorumlu personel ve doktor hastaya düzenli olarak iyi olup olmadığını sorar. Aşağıdaki şikayetlerin olması durumunda doktor uyarılmalıdır.

-Göğüs sırt alt çene veya kol ağrısı

-Nefes darlığı

-Baş dönmesi

-Bayılma hissi

Doktorlarımız

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024