Karaciğer, Pankreas, Safra Kanalı Cerrahisi

Karaciğer, Pankreas, Safra Kanalı Cerrahisi Hakkında

Hepato Pankreato Bilier Cerrahi, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının iyi ve kötü huylu hastalıkları için uygulanan cerrahi tedavileri kapsar. Bunlar, Genel Cerrahinin deneyim ve beceri gerektiren zor ve karmaşık cerrahi işlemleridir.

Karaciğer Tümörleri, karaciğerin kendinden kaynaklanabildiği gibi, vücudun başka bir yerinde yerleşmiş tümörden de karaciğere atlamış (metastaz) olabilirler. Karaciğer metastazlarının çoğu kolon ve rektumda yerleşmiş bir tümörden kaynaklanmaktadır. Diğer bir kaynak ise mide-barsak kanalında yerleşmiş nöroendokrin tümörlerdir.

Pankreas Tümörleri, Pankreas kanalından kaynaklanabildikleri gibi, nöroendokrin tümörler ve tipine göre kötü ya da iyi bir klinik seyir izleyebilen kistik tümörler de kanser odağı olarak karşımıza çıkabilir.

Safra Kesesi ve Safra Yolu Tümörleri, bu tip kanserler daha az görülse de saptandıklarında geniş bir cerrahi işlem gerektirirler.

Karaciğer, Pankreas, Safra Kanalı Cerrahisi Hizmetleri

Tanı

Karaciğer tümörleri müphem karın ağrısı şeklinde belirti verebilir ve kendi sıklıkla BT veya MR sırasında saptanır. Bazı durumlarda tanının kesinleştirilmesi için biopsi gerekebilir. Ancak, görüntüleme ve kan sonuçları kesine yakın bir doğrulukla tümörün tipini öngörebilmemizi sağlar.


Pankreas, safra kesesi ve safra yolu tümörleri, ağrısız sarılıkla veya müphem karın belirtileri ile karşımıza çıkabilir. BT veya MR öntanı için gereklidir. Bazı durumlarda tanı veya tümöre bağlı tıkanmanın tedavisi amacı ile endoskopi gibi işlemler de uygulanır.


Tedavi

Hepatopankreatobilier tümörlerin tedavisi multidisipliner olarak tartışılır ve planlanır. Hepatobilier cerrah, medikal onkolog, girişimsel radyolog, radyasyon onkologu ve tanısal radyolojiden hekimler bu multidisipliner yapının birer parçasıdır. 

Karaciğer Tümörleri, primer karaciğer kanserinde kür şansını yakalayabilmek ancak rezeksiyon (tümörün temiz bir cerrahi sınırla cerrahi olarak çıkarılması) veya transplantasyon ile mümkündür. Metastatik kolorektal kanserin tedavi için hastalıklı bölümün tamamen rezeke edilmesi gerekir. Tümörün bütününün cerrahi olarak çıkarılması mümkün değilse, rezeksiyona ek olarak ablatif tedaviler (ısı ve radio dalgaları ile tümör hücrelerin yok edilmesi) kullanılabilir ve bu yolla geride kalacak tümör dokusu ortadan kaldırılması sağlanabilir. Bilinen açık cerrahinin yanısıra, minimal invaziv (laparoskopi) yöntemlerle tümörün rezeksiyonu da mümkün olabilmektedir. Minimal invaziv yaklaşımın faydaları arasında, iyileşme süresinin kısalması ve yara enfeksiyonu riskinin düşmesi sayılabilir.


Pankreas Tümörleri, pankreas kanserindeki tek kür şansı cerrahidir. Geride temiz cerrahi sınırlar bırakacak şekilde tümörün çıkarılması en iyi sonucu sağlar. Tümör, pankreasın kafa bölümünde yerleşmiş ise, gerektiğinde damar rekonstrüksiyonu ile birlikte Whipple operasyonu uygulanır. Gövde ve kuyrukta yerleşmiş tümörlerde ise tümörün tipine göre dalak ile birlikte ya da dalağı koruyarak rezeksiyon uygulanabilir.


Safra Kesesi ve Safra Yolu Tümörleri, karaciğer rezeksiyonu bu tip tümörlerde de sıkça uygulanmaktadır. Tümörün yarattığı safra yollarındaki tıkanmanın düzeyine göre farklı seviyelerde safra yollarının rekonstrüksiyonu gerekebilir.

Doktorlarımız

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024