Üroloji

Üroloji Hakkında

Prostat hastalıkları, üriner sistem taş hastalıkları, ürolojik kanserler, idrar yolu darlıkları, erkek üreme ve cinsel fonksiyon bozuklukları ve idrar kaçırma tedavilerinde dünyada uygulanan güncel tedavi yöntemleri bölümümüzde uygulanmaktadır. 

Prostatın iyi huylu büyümesinin cerrahi tedavisinde HoLEP ve 180 Watt Greenlight gibi modern lazer tedavileri, plazmakinetik ve transüretral rezeksiyon (TUR) ameliyatları kliniğimizde başarılı ve yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Üriner sistem taş hastalıklarında kapalı taş tedavileri, intrarenal taş cerrahisi, üreterorenoskopik litotripsi ve perkutan nefrolitotripsi yöntemleri uzun zamandır uygulanmaktadır. 

Üroloji kanserlerinin tanısında klinik tecrübe, gelişmiş radyolojik, biyokimya, nükleer tıp ve patoloji kliniği imkanları ile doğru tanı ve evreleme yapılabilmektedir. Her türlü radikal üroonkolojik operasyonlar başarı  ile uygulanmaktadır. Onkoloji hastalarının takip ve tedavisi tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi klinikleri ile birlikte uzun soluklu yürütülmektedir.

Üroloji Hizmetleri

Neden Flexible Üreteroskopi? (İntrarernal Taş Cerrahisi)

Böbrek taşlarının tedavisinde amaç en az yan etki ile en maksimum sonucu elde edebilmektir. Son 20 yılda pekçok gelişme olmuş bu sayede taş hastalığının tedavisinde açık cerrahi yöntemler en alt seviyeye inmiştir.  Holmium Lazer kullanılarak yapılan Flexible üreteroskopik taş kırılması  böbrek taşlarının tedavisinde uzun zamandır bilinen bir yöntemdir. Son yıllarda  gerek kullanılan aletlerdeki teknolojik gelişmeler gerekse taş kırma yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde taş hastalığının tedavisinde en son teknolojik ilerleme olmuştur.

Neden  Greenlight XPS 180 WATT? 

Son Jenerasyon Greenlight Lazer Cihaz  ile hız ve etkinlik 2 kat artmış. Bu sayede   önceki Greenlight Lazer sistemleri ile ameliyat edilemeyen (120 Gr üstü Prostata sahip) hastalar bu sistemle rahatlıkla opere edilebilir hale gelmiştir. Ayrıca yeni geliştirilen New TruCoag teknolojisi sayesinde kanama kontrolü daha etkin hale getirilmiştir. Operasyonda kullanılan lazer fiberine özel soğutma sitemi eklenmiş, bu sayede fiberin operasyon sonuna kadar aynı etkinlikte olması sağlanmıştır.

Üriner Sistem Nedir? 

İdrarı oluşturan böbrekler ve oluşan idrarın vücut dışına atılımını sağlayan  kanal sitemi kısaca üriner sistem olarak adlandırılır. Üriner sistem sağ v e sol taplam 2 adet böbrek,  üreterler, idrar torbası ve  üretradan oluşur. Böbrekler fasulye şeklinde ,140-160 gram ağırlığında organlardır. Nefron adı verilen çok sayıda küçük üniteler idrar oluşumunu sağlar. Oluşan idrar üreter adı verilen kanalla idrar torbasına iletilir. İdrar torbasında depolan idrar ,idrar torbası yeterli kapasiteye ulaşınca üretra adı verilen kanalla vücut dışına atılır.

Böbreklerde taş nasıl oluşur? 

Taş oluşunda pek çok  neden sorumlu tutulmaktadır. İdrarda çok sayıda kimyasal madde vardır. İdrarda bulunan bazı maddeler taş oluşma riskini artırırken, diğer bazı maddeler   bu taşların oluşumunu engeller. Bazı kişilerde bu riskli maddeler dışarıdan fazla alınabilir veya vücudumuz bu maddeleri kendisi fazla üretebilir. Bu durumda idrarda çökme olur ve taş oluşabilir. Bununla birlikte  bazı bireylerde taş oluşumunu azaltan maddeler ( inhibitörler) az olabilir ve böylelikle taş oluşma riski artabilir.

Taş oluşumuna sebep olan maddeler nelerdir?

Çoğu zaman taşa neyin sebep olduğunu bulamayız. 

İdrarında kum dökme fazla olan hastalarda  taş gelişme riski çok fazladır. 

Sanayileşmiş ülkelerde taş riski daha fazladır. Diyetin taş oluşumuna önemli etkisi olduğuna inanılmaktadır. Kişi başına düşen gelir arttıkça bilinen diyet alışkanlıkları değişir. Yağlı, proteinli ve şekerli  gıda tüketimi artar. Diyetteki lifler ve sebze proteinleri azalır. Ayrıca yüksek sodyum içeren yiyecekler  (tuzlu yiyecekler) taş riskini artıran önemli bir diğer faktördür.

Mesleğin taş oluşum sıklığına etkisi saptanmıştır. Fiziksel aktivitesi azalmış ve yüksek ısıda çalışanlarda taş oluşma riski daha fazladır.

Ailesinde taş  bulunanlarda , birinci derecede yakınında taş olma riski yaklaşık 2 kat artmıştır. Ayrıca bazı herediter hastalıklarda (renal tubuler asidoz, sistinüri,hiperkalsiüri) taş riski yüksektir.

Sıcak iklimlerde , yaz  aylarında , terleme ve yetersiz sıvı alımına bağlı olarak böbrekte taş oluşumu artar.

Taşın belirtileri ve bulguları nelerdir?

Taş bulunduğu yere göre şikayetler  ve bulgular verir. Taş böbrekte ise, bulunduğu tarafta künt ağrı vardır, ağrı üreter boyunca alt karına doğru yayılır ve idrar analizinde kan saptanır. 

Taş üreterde ise, idrarda kanama ile birlikte ani şiddetli yan ağrısı, olur. Taşın bulunduğu yere göre ağrı yayılım farklılığı gösterir.  Ayrıca bulantı kusma görülebilir.

Taş mesanede ise, idrar yaparken ve idrar sonunda ağrılı idrar yakınması, idrarda zorluk ve aniden idrarın kesilmesi ve kanama gibi şikayetler olabilir. Ağrı esas olarak alt kadrandadır ve penis ile perine bölgesine yayılır. 

Taş üretrada ise idrar yaparken ağrı, damla damla idrar yapma veya idrarın  tam tıkanması olabilir.

Taşın teşhis yöntemleri nelerdir ?

Öncelikle hastadan alınan bilgiler ve hastanın yakınması doktora taş hastalığını düşündürür. Hastada taş hastalığı düşünüldüğünde ilk yapılması gereken testler basit olarak idrar analizi, direk  üriner sistem grafisi ve ultrasonografidir. Ultrasonografi hastaya zorluğu ve yan etkisi olmayan basit ve güvenilir bir yöntemdir. İlaçlı böbrek filmi (IVP) spiral tomografi ile taş saptanması gibi diğer radyolojik  yöntemlerde sıklıkla kullanılır. Taşın yeri boyutu ve böbreklerin yapısı saptandıktan sonra tedavi planlanır. 

Taş hastalığında tedavi yöntemleri nelerdir?

Herhagi bir tedavi vermeden sadece takip

Medikal  (ilaçla tedavi)

ESWL (dışarıdan şok dalgaları ile taşın kırılması)

Açık cerrahi girişim

Endoskopik (kapalı yöntemler)

Herhangi bir tedavi edici ilaç vermeden veya cerrahi yöntem uygulamadan taş tedavi edilebilir mi?

Taşların çoğu çok küçüktür. Küçük boyuttaki bu taşların kendiliğinden düşmesi beklenir. Fakat bu bekleme süresinde doktor kontrolünde olmak esastır. Bazen taş çok küçük olsa da düşmeyebilir, böbrekte tıkanıklık yapıp zarar verebilir. Hastalar idrarını bir kap içine yapmalı ve taşın düşüp düşmediğini takip etmelidirler. Taş yakalanınca bunun analizi yapılmalıdır. 

ESWL nedir, hangi hastalara uygulanır?

Böbrek taşlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. ESWL ile şok dalgaları  vücut dışında bir kaynaktan oluşturulur ve cilt boyunca vücut dokularından rahatlıkla geçerek taşa ulaşırlar. Taşa ulaşan şok dalgaları taşa çarpar ve taş yüzeyinde travmalar oluşturarark taşın kırılmasını sağlar.  Kırılan parçalar idrarla atılır. ESWL işlemi ağrılı olduğu için çoğu ESWL cihazında anesteziye ihtiyaç duyulmaktadır.


Perkütan Nefrolitotomi nedir?

Cilde yapılan bir kesi ile oluşturulan delikten 1 cm çapında borunun böbreğe yerleştirilmesi ve burada taşın kırılarak dışarı alınması işlemidir. Bu yöntemde önce taşın bulunduğu bölgeye iğne ile girilir, X ışınları altında ardından iğnenin içinden ince bir tel böbreğe yerleştirilir. İğne çıkarılır, ardından bu tel üzerinden yerleştirilen genişleticilerle delik çapı yaklaşık 1 cm olacak şekilde genişletme yapılır. Daha sonra 1 cm çapında bir boru böbreğe yerleştirilip, içinden endoskop denen alet ile  böbreğe girilir . Böbrek içindeki taşlar parçalara ayrılarak dışarı alınır. İşlem bittikten sonra operasyonun gerçekleştirildiği delikten böbreğe ince bir sonda konur (nefrostomi tüpü) . Bu tüp 1-2 gün sonra alınır. 


Üreteroskopi nedir ? Hangi taşların tedavisinde kullanılır?

Taş üreterde (böbrek ile idrar torbası arasındaki kanal) ise yapılan tedavi yöntemidir. Bu yöntemle herhangi bir kesi yapmadan , idrar yolundan böbrek kanalına üreteroskop denilen endokopik bir aletle girilir. Kamera görüntüsü altında taş görülür, üreteroskopun içinden yollanan bir lazer veya pnömotik prob  yardımı ile  taşlar kırılır. Kırılan parçalar dışarı alınıp, çoğunlukla aynı gün hasta taburcu edilir. 

Böbrek taşlarının tedavisinde uygulanan en son teknoloji: Retrograd İntrarenal Cerrahi


Böbrek taşlarının tedavisinde amaç en az yan etki ile en maksimum sonucu elde edebilmektir. Son 20 yılda pekçok gelişme olmuş be sayede taş hastalılğının tedavisinde açık cerrahi yöntemler en alt seviyeye inmiştir.  Flexible üreteroskop kullanılarak böbrek taşlarının tedavisi uzun zamandır bilinen bir yöntem olmasına rağmen , son yıllarda  gerek kullanılan aletlerdeki teknolojik gelişmeler gerekse taş kırma yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde taş hastalığının tedavisinde en son teknolojik ilerleme olmuştur. 

Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Sahir Kılıç "taş hastalığında tedavi yöntemleri nelerdir?" sorusunu cevaplıyor. Video için tıklayınız.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024