Beyin Kanamasının Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Paylaş:

Beyin Kanamasının Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Beyin kanaması, hayati tehlike yaratabilen ve vakit kaybedilmeden müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Ani gelişen şiddetli baş ağrısı ve bazen bu duruma eşlik eden bulantı ve kusma beyin kanamasının en önemli belirtisidir. Tek taraflı güç ve his kaybı, dengesizlik, konuşma bozukluğu, epileptik nöbet de beyin kanamasının belirtilerindendir. Beyin kanamasının belirtileri kanamanın etkilediği bölgeye göre farklılık gösterir.

Hipertansiyon, kafa içi arterlere ait anevrizma, kafa travması, pıhtılaşma bozuklukları, damar yumağı, özellikle yaşlı hastalarda amiloid anjiopati, tedavi amaçlı kullanılan antikoagülan veya antiagregan ilaçlar beyin kanamasının nedenlerindendir.

Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara, beyin kanaması hakkında bilgi verdi.

Beyin Kanamasının Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

İçindekiler

Beyin Kanaması nedir?

Beyin kanaması, beyin dokusu içine veya beyni çevreleyen zarlar arasına kanama sonucu gelişen bir tablodur.

Beyin dokusu içine kanamanın en önemli sebebi yüksek tansiyondur. Özellikle kronik olarak yüksek tansiyonu olan bireylerde, ateroskleroza (damar sertliğine) bağlı hasarlanmış küçük çaplı distal damarlarda yırtılma sonucunda (özellikle ani tansiyon yükselmesi ile tetiklenebilir) beyin dokusu içine kanama ortaya çıkar.

Beyin kanamasında beyin, beyin sapı ve beyincik gibi yapıların etkilenmesine ve kanama sonucu oluşan pıhtının boyutuna göre klinik tablo ve hastalığın seyri değişir.

Beyin zarları arasına olan kanamalar subdural, epidural veya subaraknoid kanama şeklinde olabilir.

 • Subaraknoid kanama, bazı bireylerde atardamarların dallanma bölgelerinde gelişen anevrizmatik genişlemelerin patlamasıyla veya direkt kafa travmasıyla,
 • Epidural kanama genellikle akut bir kafa travması sonrası,
 • Subdural kanama hafif bir kafa travmasıyla veya kendiliğinden gelişebilir.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir?

Beyin kanamasının en önemli belirtisi ani gelişen şiddetli baş ağrısı ve bazen bu duruma eşlik eden mide bulantısı ve kusmadır. Ayrıca bu belirtilere;

 • Tek taraflı güç ve his kaybı,
 • Dengesizlik,
 • Konuşma bozukluğu,
 • Epileptik nöbet eşlik edebilir.

Etkilenen bölgeye göre daha lokalize edici belirtiler de görülebilir.

Beyin içine kanamada;

 • Konuşma bozukluğu,
 • Tek taraflı kol-bacak güç kaybı veya uyuşukluğu,
 • Yüzde eğilme görülebilir.

Beyincik içine kanamada; 

 • Dengesizlik,
 • Koordinasyon bozukluğu,
 • Sarhoşvari konuşma görülebilir.

Beyin sapına kanamada;

 • Bilinç bulanıklığı,
 • Çift görme,
 • Tek veya iki taraflı güçsüzlük,
 • Solunum bozukluğu görülebilir.

Subaraknoid kanamada;

 • Şiddetli baş ağrısı,
 • Bulantı-kusma,
 • Ense sertliği,
 • Bilinç bozukluğu görülebilir.

Epidural-subdural kanamada;

 • Bilinç bulanıklığı,
 • Konuşma bozukluğu,
 • Tek taraflı güçsüzlük görülebilir.

Beyin kanaması anında ne yapılmalı?

Hastada; bulantı-kusma, dişleri sıkma, ağız köpürmesi, ekstremitelerde (Kol ve bacaklarda) kasılmayla ortaya çıkan bir epileptik nöbet durumunun varlığında, hasta yan yatırılarak ağızdaki içeriklerin nefes borusuna kaçması engellenmeli ve zaman kaybedilmeden 112 aranmalıdır. Bunların dışında olaya tanık olanların yapabilecekleri bir müdahale yoktur.

Beyin kanaması nedenleri nelerdir?

Beyin kanamasının en önemli nedeni hipertansiyondur.

 • Kafa içi arterlere ait anevrizma,
 • Arteriovenöz malformasyon (Damar yumağı),
 • Kafa travması,
 • Özellikle yaşlı hastalarda amiloid anjiopati,
 • Her yaş grubunda görülebilen pıhtılaşma bozuklukları (koagülopatiler),
 • Tedavi amaçlı kullanılan antikoagülan veya antiagregan ilaçlar beyin kanamasının diğer nedenleri arasında sayılabilir.

Beyin kanaması nasıl tedavi edilir?

Beyin kanaması tedavisi, sebebe ve kanamanın lokalizasyonuna göre yönlendirilmelidir.

Hipertansif krize bağlı beyin dokusu içine kanama nedeniyle gelen hastada, öncelikle havayolunun açık olması sağlanmalı ve kan basıncı dikkatli şekilde ama gecikmeksizin düşürülmelidir. Ortalama arter basıncı 130 mmHg altında tutulmalıdır. Burada amaç, beyin dokusu içinde yer kaplayan hematomun daha fazla büyümesini engellemektir.

Beyin dokusu içine kanamalarda, kanama yüzeye yakınsa ve boyutu büyük olup çevre yapılar üzerine belirgin bası oluşturuyorsa cerrahi müdahale düşünülebilir. Ancak derin yerleşimli kanamalarda cerrahide başarı oranı düşüktür.

Beyincik içine olan kanamaların boyutu üç santim ve üzerindeyse cerrahi müdahale düşünülmelidir.

Subaraknoid kanama durumunda, en erken dönemde olası serebral anevrizmayı saptamak üzere anjiografik inceleme yapılmalı ve anevrizma saptanırsa tedavi bu duruma yönelik planlanmalıdır.

Epidural kanamalarda acil cerrahi hayat kurtarıcıdır.

Subdural kanamalarda; kanamanın akut veya kronik olmasına, beyin dokusu üzerine olan basının boyutuna göre cerrahi veya medikal tedavi düşünülür.

Koagülopati sonucu olan kanamalarda taze donmuş plazma, K vitamini, platelet (trombosit) transfüzyonu gibi (sebebe göre) yaklaşımlar gereklidir.

Hasta, epileptik bir nöbet geçirmişse veya var olan kanamanın lokalizasyonu nedeniyle epileptik nöbet riski varsa antiepileptik tedavi başlanmalıdır.

Kapalı bir kutu gibi olan kafatası içinde yer alan kanama, beyin dokusundaki hayati yapılara bası yapmaya başladığında bu basıncı azaltmaya yönelik ek tedaviler ve gerekirse entübasyon ile yoğun bakım şartlarında izlem gerekecektir.

Beyin kanamasını önlemek için ne yapılmalı?

Beyin kanamasının önlenmesinde, hipertansiyon tanısı olan hastaların yeterli dozda ilaç alımıyla kan basıncının normal sınırlarda tutulması birinci öncelik olmalıdır.

Kan basıncının ani yükselmesine yol açabilecek akut stres, aşırı dozda NSAI grubu ağrı kesici kullanımı veya aşırı tuz tüketimi gibi durumlardan kaçınılmalıdır.

Antikoagülan (Kanın pıhtılaşmasını önleyen maddeler) özellikle vitamin K antagonisti kullanan hastaların düzenli INR kontrolü (kanın pıhtılaşma süresinin ölçümlenmesi) ve greyfurt, kızılcık suyu, aşırı alkol gibi ilacın etkisini artırabilecek gıdalardan sakınılması önemlidir.

Sağlık Rehberi

Sağlık rehberimizden içerikler görüntüleyin.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024